ČSN P ENV 50141 (333449) Zrušená norma

Elektromagnetická kompatibilita. Základní norma odolnosti. Rušení indukovaná vysokofrekvenčními poli a šířená vedením. Zkouška odolnosti

ČSN P ENV 50141 Elektromagnetická kompatibilita. Základní norma odolnosti. Rušení indukovaná vysokofrekvenčními poli a šířená vedením. Zkouška odolnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato předběžná norma je identická s ENV 50141:1993. Týká se požadavků na odolnost zařízení proti elektromagnetickému poli přicházejícímu z používaných vf vysílačů. Zařízení, které má alespoň jedno přípojné místo pro vodiče, má vazbu na vysokofrekvenční (vf) pole přes kabely k němu připojené tj. síťový přívod, signální vedení a připojení na zem. Předmětem této normy je určení odolnosti elektrického a elektronického zařízení proti vf rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu od 9 kHz do 80 kHz, což je dobrou známkou jeho odolnosti proti vyzařovaným vf polím. Tato norma definuje: doporučené zkušební úrovně, zkušební zařízení, zkušební sestavu, zkušební postup.
Poznámka: Zkušební metody v této normě jsou definovány pro měření účinku rušivých signálů šířených vedením na vyšetřované zařízení. Modelování a měření rušení šířených vedením není dostatečně přesné pro kvantitativní určení účinku. Definované zkušební metody jsou uspořádány hlavně pro vytvoření dostatečné reprodukovatelnosti výsledků zkoušek provedených na různých zkušebnách umožňující kvalitativní analýzu účinku. Národní poznámka: Skutečný kmitočtový rozsah předmětu této předběžné normy je 150 kHz až 80 kHz, jak vyplývá z celého textu normy, zejména z posledních tří řádků kapitoly 5. Normalizovány jsou zejména: zkušební sestava, zkušební zařízení, zkušební úrovně, postup zkoušky a jeho výsledek. Normu doplňuje Příloha A - která má 5 částí, Příloha B a Národní příloha. ČSN P ENV 50141 (33 3449) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN P ENV 50141 (333449)
Katalogové číslo 19216
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963192161
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)