ČSN CISPR 16-1 (334210) Zrušená norma

Specifikace metod a přístrojů na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení. Část 1: Přístroje na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Touto normou se přejímá CISPR 16-1:1993. Tato část CISPR 16 je základní normou, kterou se specifikují vlastnosti a činnosti zařízení na měření napětí, proudů a polí rádiového rušení v kmitočtovém pásmu od 9 kHz do 18 GHz. Jsou zde též stanoveny požadavky na speciální zařízení určené k měření přerušovaného rušení. Tyto požadavky se týkají měření širokopásmového i úzkopásmového rušení. Norma pojednává o následujících typech přijímačů: měřicí přijímač k měření - kvazivrcholových hodnot, - vrcholových hodnot, - průměrných hodnot a efektivních hodnot. Tato část obsahuje specifikace analyzátorů spektra, rozmítačů a nízkofrekvenčních voltmetrů a pomocného zařízení. Požadavkům této normy se musí vyhovět na všech kmitočtech a při všech úrovních napětí, proudu, výkonu nebo intenzity pole v rozsahu měřicích zařízení CISPR. ČSN CISPR 16-1 (33 4210) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN CISPR 16-1 (334210)
Katalogové číslo 19013
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 104 stran formátu A4
EAN kód 8590963190136
Změny a opravy A1 2.99t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN CISPR 16-1 (334210)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 55016-1-1 ed. 3 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

ČSN EN 55016-1-2 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

ČSN EN 55016-1-4 ed. 3 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

ČSN EN 55016-1-5 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

ČSN EN 55016-1-6 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény

ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

ČSN EN 55016-2-4 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

ČSN EN IEC 55016-1-1 ed. 4 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 (334210)
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením