ČSN EN 455-1 (637415) Zrušená norma

Lékařské rukavice pro jednorázové použití. Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 455-1:1993. Platí pro lékařské rukavice pro jednorázové použití a byla zpracována ve dvou částech. tato část se zabývá nepropustností (těsností) rukavic. Část 2 se zabývá fyzikálními vlastnostmi. O zpracování třetí části, na téma "Biologická bezpečnost" se uvažuje. Tato část normy stanoví požadavky na lékařské rukavice pro jednorázové použití a způsob zkoušení jejich propustnosti. Poznámka: Doporučuje se věnovat pozornost normě (ČSN) EN 374 "Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům." Normalizovány jsou: Požadavky, Stanovení nepropustnosti - zkouška pomocí statického tlaku vody, Odběr vzorků, kontrolní úroveň a AQL a Protokol o zkoušce. ČSN EN 455-1 (63 7415) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN EN 455-1 (637415)
Katalogové číslo 19261
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963192611
Norma byla zrušena k 1. 8. 2001
a nahrazena ČSN EN 455-1 (637415)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 455-2 (637415)
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností

ČSN EN 455-3 (637415)
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

ČSN EN 455-4 (637415)
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti