ČSN EN 21512 (673006) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Vzorkování produktů v kapalné a pastovité formě (ISO 1512:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 21512:1994. Specifikuje metody vzorkování kapalných nebo pastovitých nátěrových hmot a podobných výrobků, které umožňují uniformitu vzorku odpovídající velikosti a reprezentativnost vzorku. Takový vzorek nebo vzorky jsou vhodné pro stanovení popisu vnějších znaků a k přípravě vzorků pro zkoušení podle ISO 1513. Za pozornost stojí kapitola 4 Zdravotní a bezpečnostní požadavky, která stanoví: čl.4.1 - "Tato norma se zabývá použitím látek nebo postupů, které by mohly být nebezpečné zdraví, kdyby nebyla podniknuta příslušná opatření. Norma uvádí jen technický postup a v žádném případě nenahrazuje povinnost uživatele dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci." Čl.4.2 - "Při vzorkování nátěrových hmot a podobných produktů se upozorňuje zejména na riziko: exploze, hořlavosti, toxicity při nadechnutí nebo absorpci kůží. Tento výčet nemusí být úplný. Vzorkař musí být vždy informován o známém nebezpečí a měla by být dána rada, jak s takovým produktem opatrně manipulovat s použitím ochranného zařízení, kde je to třeba. Rovněž je třeba upozornit na platné právní předpisy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci." Norma - vedle podrobného popisu způsobu vzorkování - obsahuje i obrázky vzorkovacích pomůcek. ČSN EN 21512 (67 3006) byla vydána v dubnu 1996. Nahradila články 22 až 31, 33 až 60, 63 až 68 a Dodatek s výjimkou "Vypracování normy" ČSN 67 3007 z 13.8.1982.

Označení ČSN EN 21512 (673006)
Katalogové číslo 19304
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963193045
Norma byla zrušena k 1. 6. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 15528 (673007)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)