ČSN EN 408 (732072) Zrušená norma

Dřevěné konstrukce. Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo. Zjišťování některých fyzikálních a mechanických vlastností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 408:1995. Stanovuje zkušební metody pro zjišťování těchto vlastností konstrukčního dřeva a lepeného lamelového dřeva: modulu pružnosti v ohybu, modulu pružnosti ve smyku, pevnosti v ohybu, modulu pružnosti v tahu rovnoběžně s vlákny, pevnosti v tahu rovnoběžně s vlákny, modulu pružnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny, pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny. Norma dále stanovuje zjišťování rozměrů, vlhkosti a hustoty. Metody se vztahují na obdélníkový a kruhový (v zásadě konstantní) průřez rostlého nenastavovaného dřeva, dřeva nastavovaného zubovitým spojem a lepeného lamelového dřeva. Norma není určena pro zkoušky zaměřené na kontrolu jakosti. ČSN EN 408 (73 2072) byla vydána v dubnu 1996. Nahradila ČSN 49 0130 z 25.6.1982 a ČSN 49 0131 z 25.6.1982 .

Označení ČSN EN 408 (732072)
Katalogové číslo 19272
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963192727
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004
a nahrazena ČSN EN 408 (731741)
Tato norma nahradila ČSN 49 0130 (490130) z června 1983
ČSN 49 0131 (490131) z června 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)