ČSN EN 788 (771228)

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro hadicové pytle vyrobené z kombinovaných fólií jako například PET/A1/PE. Tato norma se vztahuje na hadicové pytle vyrobené z kombinovaných fólií například PET/A1/ PE, určené pro balení potravin do čisté hmotnosti náplně 2000 g, které umožňují skladování nejméně 1 rok v tropickém klimatu 38°C a relativní vlhkosti vzduchu 90 %. Hadicové pytle se mohou použít pro vakuové nebo inertní balení. Tato norma se nevztahuje na další balení plněných hadicových pytlů. Norma v kapitole 3 obsahuje celkem 5 definic. Za pozornost stojí v kapitole 4 - Všeobecná charakteristika čl.4.3, kde se snášenlivost s potravinami definuje takto: "Pytle přicházející do styku s potravinami musí splňovat zákonné požadavky členských států CEN, které se na ně vztahují." V kapitole 5 - Zkušební metody a požadavky na zkoušení pak (pochopitelně) není normalizována žádná zkouška na zdravotní nezávadnost. ČSN EN 788 (77 1228) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN EN 788 (771228)
Katalogové číslo 19355
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963193557
Dostupnost skladem (tisk na počkání)