ICS 55.080 - Pytle, žoky, vaky, sáčky

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440) - říjen 2018

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 6590-1 (770011) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 1: Papírové pytle

340 Kč

ČSN ISO 6590-2 (770012) - leden 1995

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle

230 Kč

ČSN EN 1086 (770129) - březen 1997

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Doporučení pro výběr pytle a vnitřní vložky ve spojení s baleným výrobkem

190 Kč

ČSN ISO 7023 (770205) - září 1993

Obaly. Pytle. Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

ČSN ISO 6591-1 (770215) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 1: Prázdné papírové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN ISO 8351-1 (770216) - září 1997 aktuální vydání

Obaly - Metody specifikace pro pytle - Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN EN ISO 8351-2 (770216) - listopad 1997 aktuální vydání

Obaly - Metoda specifikace pro pytle - Část 2: Plastové pytle

190 Kč

ČSN EN ISO 8367-1 (770217) - leden 1998 aktuální vydání

Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 1: Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN ISO 8367-2 (770217) - leden 1998 aktuální vydání

Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 2: Plastové pytle

125 Kč

ČSN EN 13593 (770220) - září 2003

Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13590 (770221) - říjen 2003

Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti

230 Kč

ČSN EN 13592 (770222) - září 2017 aktuální vydání

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 77 0301 (770301) - březen 1967

Spotřebitelské obaly. Zkoušení mechanické odolnosti sáčků volným pádem

65 Kč

ČSN EN 14867 (770514) - prosinec 2005

Obaly - Plastové mrazicí sáčky - Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 21898 (770603) - květen 2006

Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci

350 Kč

ČSN ISO 7965-1 (770615) - prosinec 1993

Obaly. Pádová zkouška pytlů. Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN ISO 7965-2 (770615) - březen 1996

Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN ISO 11897 (770616) - červen 2002

Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech

190 Kč

ČSN EN 26591-2 (770680) - prosinec 1994

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 2: Prázdné plastové pytle

190 Kč

ČSN EN 26599-1 (770680) - leden 1995

Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN ISO 15119 (770681) - duben 2005

Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů

230 Kč

ČSN 77 1200 (771200) - listopad 1976

Sáčky z viskózové fólie a plastů. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN 277 (771220) - březen 1997 aktuální vydání

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Pytle z polypropylenových tkanin

190 Kč

ČSN EN 765 (771221) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin

190 Kč

ČSN EN 766 (771222) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z jutových tkanin

125 Kč

ČSN EN 767 (771223) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin juta/polyolefin

190 Kč

ČSN EN 768 (771224) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z bavlněných tkanin s vnitřní vložkou

125 Kč

ČSN EN 769 (771225) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin bavlna/polyolefin

125 Kč

ČSN EN 770 (771226) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN 787 (771227) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyetylénové fólie

125 Kč

ČSN EN 788 (771228) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie

125 Kč