ICS 55.080 - Pytle, žoky, vaky, sáčky

ČSN ISO 6590-1 (770011) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 1: Papírové pytle

340 Kč

ČSN ISO 6590-2 (770012) - leden 1995

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle

230 Kč

ČSN EN 1086 (770129) - březen 1997

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Doporučení pro výběr pytle a vnitřní vložky ve spojení s baleným výrobkem

190 Kč

ČSN ISO 7023 (770205) - září 1993

Obaly. Pytle. Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

ČSN ISO 6591-1 (770215) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 1: Prázdné papírové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN ISO 8351-1 (770216) - září 1997 aktuální vydání

Obaly - Metody specifikace pro pytle - Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN 77 0301 (770301) - březen 1967

Spotřebitelské obaly. Zkoušení mechanické odolnosti sáčků volným pádem

65 Kč

ČSN ISO 7965-1 (770615) - prosinec 1993

Obaly. Pádová zkouška pytlů. Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN ISO 7965-2 (770615) - březen 1996

Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN 26591-2 (770680) - prosinec 1994

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 2: Prázdné plastové pytle

190 Kč

ČSN EN 26599-1 (770680) - leden 1995

Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle

125 Kč

ČSN 77 1200 (771200) - listopad 1976

Sáčky z viskózové fólie a plastů. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN 277 (771220) - březen 1997 aktuální vydání

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Pytle z polypropylenových tkanin

190 Kč

ČSN EN 765 (771221) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin

190 Kč

ČSN EN 766 (771222) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z jutových tkanin

125 Kč

ČSN EN 767 (771223) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin juta/polyolefin

190 Kč

ČSN EN 768 (771224) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z bavlněných tkanin s vnitřní vložkou

125 Kč

ČSN EN 769 (771225) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin bavlna/polyolefin

125 Kč

ČSN EN 770 (771226) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN 787 (771227) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyetylénové fólie

125 Kč

ČSN EN 788 (771228) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie

125 Kč
foo