ČSN EN 765 (771221)

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené z polypropylénových tkanin, s výjimkou čistě polypropylénových tkanin. Tato evropská norma se vztahuje na pytle vyrobené z polyolefinových tkanin, s výjimkou čistě polypropylénových tkanin, do čisté hmotnosti baleného materiálu 50 kg, které jsou určeny pro přepravu potravin pro potravinovou pomoc. Norma v kapitole 3 obsahuje celkem 3 definice. Za pozornost stojí v kapitole 4 - Všeobecná charakteristika čl.4.3, kde se snášenlivost s potravinami definuje takto: "Pytle přicházející do styku s potravinami musí splňovat zákonné požadavky členských států CEN, které se na ně vztahují." V kapitole 5 - Zkušební metody a požadavky na zkoušení pak (pochopitelně) není normalizována žádná zkouška na zdravotní nezávadnost. ČSN EN 765 (77 1221) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN EN 765 (771221)
Katalogové číslo 19484
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963194844
Dostupnost skladem (tisk na počkání)