ČSN EN 60645-1 (368811) Zrušená norma

Audiometry. Část 1: Tónové audiometry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60645-1:1994. Tato část mezinárodní normy IEC 645 (IEC 645: Audiometry - se skládá z několika částí) stanoví všeobecné požadavky na audiometry a zvláštní požadavky na tónové audiometry, navržené k použití při určování hladiny prahu slyšení, v porovnání se standardní referenční prahovou hladinou, pomocí psychoakustických vyšetřovacích metod. Účelem této části je zajistit: měření lidského sluchu, zvláště prahu slyšení, daného lidského ucha prováděné různými audiometry, které vyhovují požadavkům této části, pomocí metod popsaných v ČSN ISO 8253-1 a ČSN ISO 6189, musí poskytovat v podstatě stejné výsledky; získané výsledky musí reprezentovat platné porovnání prahu slyšení měřeného ucha s referenčním prahem slyšení. Audiometry mohou být tříděny následujícími způsoby: podle typu měřicího signálu, který vytvářejí, podle druhu činnosti nebo podle komplexnosti rozsahu funkcí sluchu, které lze jimi vyšetřit. Je definováno 5 tříd audiometrů: audiometry, s kterými lze provádět diagnostické vyšetření - třídy 1, 2 a 3; přístroje vybavené jen pro vedení kostí - třídy 4 a 5. Normalizovány jsou zejména: požadavky na stanovení třídy audiometrů s pevným kmitočtem, všeobecné požadavky, zdroje měřicího signálu, zdroje řízení úrovně signálu, referenční tón, měniče a značení. ČSN EN 60645-1 (36 8811) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN EN 60645-1 (368811)
Katalogové číslo 19650
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963196503
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN EN 60645-1 (368811)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí

ČSN EN 60645-2 (368811)
Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii

ČSN EN 60645-3 ed. 2 (368811)
Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

ČSN EN 60645-5 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

ČSN EN 60645-6 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

ČSN EN 60645-7 (368811)
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty