ČSN EN 27185 (369171) Zrušená norma

Informační technika. Programovací jazyk. PASCAL

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

EN 27185:1992 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 27185 bez jakýchkoli modifikací. Vlastní text obsahuje uvedená mezinárodní norma, která je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský dvůr 5. ČSN EN 27185 (36 9171) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN EN 27185 (369171)
Katalogové číslo 19289
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963192895
Norma byla zrušena k 1. 3. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)