ČSN EN 26160 (369174) Zrušená norma

Informační technika. Programovací jazyk. PL/1

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

EN 26160:1989 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 26160 bez jakýchkoli modifikací. Vlastní text obsahuje uvedená mezinárodní norma, která je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský dvůr 5. ČSN EN 26160 (36 9174) byla vydána v dubnu 1996.

Označení ČSN EN 26160 (369174)
Katalogové číslo 19277
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963192772
Norma byla zrušena k 1. 3. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)