ČSN IEC 27-2 +2A+2B (330100) Zrušená norma

Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 2: Telekomunikace a elektronika

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN IEC 27-2+2A+2B/Z2

Tato změna doplňuje kapitolu XII Veličiny, jednotky a značky používané v telekomunikaci a při zpracování dat do ČSN IEC 27-2+2A+2B:1996


ČSN IEC 27-2+2A+2B/Z3

Tato změna doplňuje kapitolu 14 - Předpony pro binární násobky ČSN IEC 27-2+2A+2B:1996

Označení ČSN IEC 27-2 +2A+2B (330100)
Katalogové číslo 18685
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963186856
Změny a opravy Z1 5.99t, Z3 10.00t, Z2 10.00t, Z4 4.04t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN IEC 60027-2 (330100)
Tato norma nahradila ČSN 01 1329 (011329) z června 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60027-2 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

ČSN EN 60027-4 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje

ČSN EN 60027-6 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

ČSN EN 60027-7 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

ČSN IEC 27-1 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

ČSN IEC 60027-3 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky