ČSN (normy i změny) z listopadu 1994

zobrazit normy po skupinách

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 7384 (038120) - listopad 1994

Korozní zkoušky v umělé atmosféře. Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN ISO 6988 (038130) - listopad 1994

Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 3002-4 (220036) - listopad 1994

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Část 4: Sily, práca a výkon

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7714 (257714) - listopad 1994

Měření pulzujícího proudění tekutin v potrubí clonami, dýzami nebo Venturiho trubicemi

350 Kč

ČSN ISO 1088 (259311) - listopad 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Sběr a zpracování údajů pro určení chyb při měření

340 Kč

ČSN 25 9312 (259312) - listopad 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metody rychlostního pole. Zjišťování celkové chyby

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9053 (269053) - listopad 1994

Paletové jednotky. Zkouška skrápěním vodou

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2070-6 (312343) - listopad 1994

Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 6: Dráty na nýty

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-38/změna A1 (361055) - listopad 1994

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické opékače a kontaktní grily pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-38/změna A51 (361055) - listopad 1994

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické opékače a kontaktní grily pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10188 (420517) - listopad 1994

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení obsahu chromu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

340 Kč

ČSN EN 24937 (420517) - listopad 1994

Ocel a železo. Stanovení obsahu chromu. Metoda potenciometrické a vizuální titrace (ISO 4937:1986)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 29658 (420523) - listopad 1994

Ocel. Stanovení obsahu hliníku. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN 42 1801 (421801) - listopad 1994

Hořčík a slitiny hořčíku. Bezpečnostní předpisy

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 1140 (681140) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Všeobecná ustanovení

32 Kč

ČSN 68 1141 (681141) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v práškovitých a pastovitých detergentech

65 Kč

ČSN 68 1142 (681142) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v tekutých detergentech

65 Kč

ČSN 68 1143 (681143) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení anionaktivního tenzidu

65 Kč

ČSN 68 1144 (681144) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nesulfonovaného a nesulfatovaného podílu

65 Kč

ČSN 68 1145 (681145) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Analýza mýdel - Stanovení celkového obsahu alkálií a celkového obsahu mastných látek

125 Kč

ČSN 68 1146 (681146) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Důkaz optických zjasňovacích prostředků

32 Kč

ČSN 68 1147 (681147) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení glycerolu. Titrační metoda

65 Kč

ČSN 68 1148 (681148) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Analýza mýdel. Stanovení volných žíravých alkálií

125 Kč

ČSN ISO 457 (681149) - listopad 1994

Mýdla. Stanovení chloridů. Titrační metoda

65 Kč

ČSN 68 1150 (681150) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu uhličitanů

125 Kč

ČSN 68 1151 (681151) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení pH vodných roztoků. Potenciometrická metoda

65 Kč

ČSN 68 1152 (681152) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení volné alkality nebo volné acidity

65 Kč

ČSN 68 1153 (681153) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky a mýdla. Stanovení obsahu vody - metodou azeotropické destilace

125 Kč

ČSN 68 1154 (681154) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení celkového obsahu oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 68 1155 (681155) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení celkového obsahu oxidu fosforečného

125 Kč

ČSN 68 1156 (681156) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Prací prášky. Stanovení obsahu aktivního kyslíku. Titrační metodou

65 Kč

ČSN 68 1157 (681157) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu chelatačních činidel

65 Kč

ČSN 68 1158 (681158) - listopad 1994

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nezmýdelněného tuku a nezmýdelnitelných látek

65 Kč

ČSN ISO 1067 (681159) - listopad 1994

Analýza mýdel. Stanovení obsahu nezmýdelnitelných, nezmýdelněných a nezmýdelněných zmýdelnitelných látek

125 Kč

ČSN ISO 697 (681160) - listopad 1994

Povrchově aktivní látky. Prací prášky. Stanovení sypné hmotnosti. Metoda měření daného objemu

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-12 (690010) - listopad 1994

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6660/změna Z1 (736660) - listopad 1994

Vnitřní vodovody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 10654 (771024) - listopad 1994

Jemné kovové obaly. Kruhové konzervové plechovky. Plechovky pro sycené nápoje definované jejich jmenovitými objemy plnění

65 Kč

87 Telekomunikace

ČSN P I-ETS 300 024 (872505) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 027 (872508) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 028 (872509) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb nabízených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.82)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 029 (872510) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace doplňkových služeb omezených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.88)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 031 (872512) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování kanálů (GSM 05.03)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN P I-ETS 300 032 (872513) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Modulace (GSM 05.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 036 (872517) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 037 (872518) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících plnou rychlostí (GSM 06.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 038 (872519) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 039 (872520) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 040 (872521) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Detekce hlasové aktivity (GSM 06.32)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 070 (872531) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 071 (872532) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace netransparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.46)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 022-2 (872533) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace radiového rozhraní vrstvy 3. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 04.08 - DCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 059 (873506) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - Doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETS 300 099 (873512) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace rozhraní bodu přístupu k paketovému oddílu (PHI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 108 (873514) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz. Popis služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETS 300 110 (873516) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz pro použití při přenosu zvukové informace o šíři 3,1 kHz. Popis služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETS 300 120 (873518) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Telefax skupiny 4 - požadavky na službu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 128 (873519) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Popis služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.99t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN ETS 300 136 (873520) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 139 (873521) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 164 (873522) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konference na výzvu (MMC) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 174 (873523) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Digitální kódování složkových televizních signálů pro aplikaci příspěvkové kvality v rozsahu 34 - 45 Mbit/s

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 178 (873524) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: informace o poplatku během spojování (AOC-S) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 179 (873525) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: informace o poplatku během spojení (AOC-D) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 180 (873526) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: Informace o poplatku na konci spojení (AOC-E) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 183 (873527) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Popis služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 211 (873528) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Principy a architektura

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 212 (873529) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiím a fyzické vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 213 (873530) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy pro 2,048 Mbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 214 (873531) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy pro 34,468 Mbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 215 (873532) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy pro 139,264 Mbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 216 (873533) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy pro systémy 155,520 Mbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 217-1 (873534) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS). Část 1: Přehled

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 217-2 (873534) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS). Část 2: Definice základní přenosové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 217-3 (873534) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS). Část 3: Definice doplňkových služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 217-4 (873534) - listopad 1994

Síťová hlediska (NA). Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS). Část 4: Filtrace adres - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 186 (873535) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 251 (873536) - listopad 1994

Síťové aspekty (NA). Přístupnost pro mezinárodní mezikoncové provozní relace ISDN s přepojováním okruhů 64 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 262 (873537) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Na syntaxi založená úplná telekomunikační služba. Videotex. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-1 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 133-2 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 2: Hlediska služeb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-3 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 3: Síťová hlediska

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. V1.95, A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN ETS 300 133-4 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 4: Specifikace rádiového rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-5 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 5: Specifikace přijímače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-6 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 6: Specifikace základnové stanice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-7 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 7: Hlediska provozu a údržby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 066 (875002) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Volně plovoucí majáky pro námořní družicovou službu. Rádiové majáky udávající polohu v nouzi (EPIRB) a pracující na kmitočtu 406,025 MHz. Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-1 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 1: Přehled

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 175-2 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 2: Fyzická vrstva

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-3 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-4 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 4: Vrstva řízení datového spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-5 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 5: Síťová vrstva

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 175-6 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-7 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 175-8 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společná rozhraní. Část 8: Kódování a přenos řeči

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 175-9 (875011) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 9: Profil veřejného přístupu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 176 (875012) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace schvalovacích zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 220 (875015) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Prostředky krátkého dosahu. Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 230 (875016) - listopad 1994

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Obousměrný přenos informací a signalizace (BIIS) přenosovou rychlostí 1200 bit/s (BIIS 1200) v pozemních pohyblivých službách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 157 (876001) - listopad 1994

Družicové pozemské stanice (SES). Terminály s velmi malou aperturou (VSAT) určené jen pro příjem, používané pro přenos dat, pracující v pásmech 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 158 (876002) - listopad 1994

Družicové pozemské stanice (SES). Televizní pozemské družicové stanice určené jen pro příjem, používané pro přenos dat, pracující v pásmech 11/12 GHz pevné družicové služby FSS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 159 (876003) - listopad 1994

Družicové pozemské stanice (SES). Terminály s velmi malou aperturou (VSAT) pro vysílání/příjem, používané pro datovou komunikaci, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz družicové pevné služby (FSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 160 (876004) - listopad 1994

Družicové pozemské stanice (SES). Řídicí a monitorovací funkce na terminálu s velmi malou aperturou (VSAT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 161 (876005) - listopad 1994

Družicové pozemské stanice (SES). Centralizované řídicí a monitorovací funkce pro sítě terminálů s velmi malou aperturou (VSAT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 058 (877009) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETS 300 091 (877014) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) a zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňkové služby. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETS 300 092-1 +A1 (877015) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 1: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.98t, A2 2.99t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

605 Kč

ČSN ETS 300 096 (877017) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) a zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETS 300 121 (877023) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Aplikace uživatelské části systému signalizace č. 7 pro mezinárodní propojení sítí ISUP (ISUP verze 1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 134 (877028) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace CCITT čís. 7. Aplikační část transakčních schopností (TCAP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 137 (877029) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 140 (877031) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 187 (877038) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Funkční schopnosti a informační toky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 2.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ETS 300 188 (877039) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č. 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 287 (877041) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace CCITT čís. 7. Aplikační část transakčních schopností (verze 2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 265 (877042) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Telefonie 7 kHz. Funkční schopnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 266 (877043) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Funkční schopnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 267-1 (877044) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Telefonie 7 kHz a videotelefonie. Protokol systému digitální účastnické signalizace čís. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 080 (877511) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Protokoly nižších vrstev ISDN pro telematické terminály

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 105 (877518) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 106 (877519) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu mezi terminálem a hostitelským počítačem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 149 (877529) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Videotex. Audiosyntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 177 (877531) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 221 (877533) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Nízkovrstvové videotexové protokoly založené na syntaxi a užívající paketového přístupu přes veřejnou komutační telefonní síť (PSTN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 222 (877534) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Protokolový rámec videotexových terminálů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 223 (877535) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 242 (877537) - listopad 1994

Koncová zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.95t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 232 (878510) - listopad 1994

Přenos a multiplexování (TM). Optická rozhraní pro zařízení a systémy vztahující se k synchronní digitální hierarchii (Doporučení ITU-T G.957:1993, mod)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 171 (879503) - listopad 1994

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Specifikace, funkční modely a informační toky. Řídicí hlediska základních služeb v okruhovém režimu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 189 (879506) - listopad 1994

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Adresování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 190 (879507) - listopad 1994

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizace v referenčním bodě S. Generický klávesnicový protokol pro podporu doplňkových služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 191 (879508) - listopad 1994

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizace v referenčním bodě S. Identifikační doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 192 (879509) - listopad 1994

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizační protokol v referenčním bodě S. Základní služby v okruhovém režimu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

90 Kancelářské, školní a kreslicí potřeby

ČSN ISO 9177-2 (901500) - listopad 1994

Mechanické tužky. Část 2: Grafitové tuhy, třídění a rozměry

65 Kč