ČSN 73 0532 (730532) Zrušená norma

Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Norma stanovuje požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místností. Normu je nutno používat v návaznosti na ČSN ISO 717-1,-2,-3 (zavedeny v ČR pod třídicím znakem 73 0531). Nezbytným předpokladem pro zajištění hygienických požadavků na nejvýše přípustné hodnoty hluku v místnostech budov je zabezpečení normativních požadavků na neprůzvučnost stavebních konstrukcí mezi místnostmi v budovách a normativních požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí. Pokud není technickou normou stanoveno jinak, prokazuje se dodržení normativních požadavků na neprůzvučnost měřením podle ČSN 73 0513, ČSN 73 0514, ČSN 73 0515 a ČSN 73 0517, a podle norem s uvedenými normami souvisícími. Výsledky měření podle těchto norem se vyhodnotí podle ČSN ISO 717-1 až ČSN ISO 717-3 (resp. v ČR třídicí znak 73 0531), a výsledné jednočíselné vážené hodnoty (indexy) se porovnávají s požadavky uvedenými v této normě. Toto porovnání je součástí zkoušky. ČSN 73 0532 byla vydána v listopadu 1994. Norma (většinou tabelárně) obsahuje technické požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a jejich částí. ČSN 73 0532 byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN 73 0532 (730532)
Katalogové číslo 16911
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963169118
Norma byla zrušena k 1. 4. 2000
a nahrazena ČSN 73 0532 (730532)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 05 32
  • ČSN 730532
  • ČSN 73 05 32 : 1994
  • ČSN 730532:1994
  • ČSN 73 0532:1994