Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
16660

ČSN ISO 6897 (011420) - říjen 1994

Směrnice pro hodnocení odezvy obyvatel staveb, obzvláště pak budov a mořských plošin na nízkofrekvenční horizontální pohyb (0,063 až 1 Hz)

190 Kč vč. DPH
77281

ČSN ISO 15665 (011642) - prosinec 2006

Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub

350 Kč vč. DPH
85569

ČSN EN ISO 7235 (011663) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta

550 Kč vč. DPH
85575

ČSN EN ISO 11691 (011666) - březen 2010

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3

230 Kč vč. DPH
88388

ČSN EN 12758 (701017) - červen 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností

340 Kč vč. DPH
504254

ČSN EN 14496 ed. 2 (722492) - březen 2018 aktuální vydání

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč vč. DPH
71040

ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - září 2004 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření

230 Kč vč. DPH
87069

ČSN EN ISO 15186-2 (730509) - leden 2011

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
87067

ČSN EN ISO 15186-3 (730509) - leden 2011

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503235

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - září 2017 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

550 Kč vč. DPH
88016

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - duben 2011

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

230 Kč vč. DPH
88017

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - duben 2011

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t


355 Kč vč. DPH
88018

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - duben 2011

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

230 Kč vč. DPH
88019

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - duben 2011

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.14t


630 Kč vč. DPH
96602

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - leden 2015

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace

340 Kč vč. DPH
77934

ČSN EN ISO 140-18 (730511) - červenec 2007

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95655

ČSN EN ISO 16283-1 (730511) - říjen 2014

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 6.18t


690 Kč vč. DPH
506155

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
501642

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - březen 2017 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů

440 Kč vč. DPH
83747

ČSN EN 12354-5 (730512) - říjen 2009

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.11t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč vč. DPH
70592

ČSN EN 12354-6 (730512) - červen 2004

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

340 Kč vč. DPH
505647

ČSN EN ISO 12354-1 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

590 Kč vč. DPH
505646

ČSN EN ISO 12354-2 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

550 Kč vč. DPH
505645

ČSN EN ISO 12354-3 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

350 Kč vč. DPH
505644

ČSN EN ISO 12354-4 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru

340 Kč vč. DPH
506482

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

440 Kč vč. DPH
506483

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

230 Kč vč. DPH
506484

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

230 Kč vč. DPH
506485

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A

190 Kč vč. DPH
500917

ČSN EN 16703 (730514) - říjen 2016 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost

340 Kč vč. DPH
76502

ČSN EN ISO 18233 (730524) - listopad 2006

Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
72199

ČSN 73 0527 (730527) - březen 2005 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

230 Kč vč. DPH
54621

ČSN EN ISO 11654 (730528) - prosinec 1998

Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti

230 Kč vč. DPH
97132

ČSN EN 16487 (730530) - květen 2015

Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost

230 Kč vč. DPH
93353

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - listopad 2013 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

340 Kč vč. DPH
93576

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - listopad 2013 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

340 Kč vč. DPH
76555

ČSN ISO 17497-1 (730533) - září 2006

Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti

230 Kč vč. DPH
92985

ČSN ISO 17497-2 (730533) - červenec 2013

Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli

230 Kč vč. DPH
84614

ČSN EN ISO 3382-1 (730534) - prosinec 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči

340 Kč vč. DPH
82790

ČSN EN ISO 3382-2 (730534) - únor 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.09t


250 Kč vč. DPH
91018

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - srpen 2012

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře

230 Kč vč. DPH
68915

ČSN EN ISO 354 (730535) - listopad 2003

Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

340 Kč vč. DPH
505193

ČSN EN 16205 +A1 (730538) - září 2018 aktuální vydání

Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96209

ČSN EN ISO 16251-1 (730539) - únor 2015

Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
73781

ČSN EN ISO 10052 (730541) - srpen 2005

Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t


415 Kč vč. DPH
506408

TNI CEN/TR 16961 (730589) - prosinec 2018

Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce

125 Kč vč. DPH
503780

ČSN EN 15657 (730590) - březen 2018

Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
80611

ČSN EN 1997-2 (731000) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Oprava 2 8.11t


1 140 Kč vč. DPH
74552

ČSN EN 14759 (746072) - listopad 2005

Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti

190 Kč vč. DPH