ČSN ISO 6051 (666804) Zrušená norma

Fotografie. Zpracované fotografické papíry. Požadavky na uložení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6051:1992. Doporučuje podmínky uložení, ukládací zařízení, pravidla manipulace a periodických kontrol zpracovaných fotografických papírů ve formě svitků, proužků nebo listů bez ohledu na rozměry. Tato norma platí pro stříbro-želatinové papíry, zpracované za mokra, pro tepelně zpracovávané stříbrné papíry, pro papíry diazografické a pro barevné papíry. Jsou normalizovány např. požadavky na ukládací materiály, ukládací zařízení a ukládací prostory (kap. 4,5 a 6). Dále "vnější podmínky" (kap. 7), tj. vlhkost, teplota, klimatizace a světlo, ve všech případech z hlediska materiálu, nikoliv hygienického. Z normy vyjímáme články týkající se bezpečnostních a požárnických otázek: Kap. 7: Protipožární uložení (viz příloha D). Tato příloha D se jmenuje "Protipožární ochrana", a stanoví: "K poškození záznamů na papírovém fotografickém médiu vlivem vysoké teploty může dojít i tehdy, není-li médium ohněm zcela zničeno. Zatímco stříbro-želatinový obraz může odolávat i po několik hodin teplotám okolo 150 °C bez zjevné ztráty jakosti záznamu, u barevných obrazů může dojít k zeslabení nebo ke ztrátě barevného vyvážení. Tepelně zpracovávané stříbrné záznamy mohou být znehodnoceny již při teplotách nad 50 °C. Kromě ztráty záznamu mohou být média při vysokých teplotách pokroucena, takže je lze prohlížet nebo kopírovat jen s obtížemi. Dalším nebezpečným důsledkem vlivu vysoké teploty je slepování přiléhajících listů nebo přehybů médií. Žádoucí vlastností některých druhů izolací ohnivzdorných trezorů je vytváření páry vlivem vysoké teploty s následným ochlazujícím účinkem. Proto mají být média chráněna před párou, aby nedošlo k jejich slepení, k tavení emulze a ke vzniku různých deformací. Z tohoto důvodu se doporučuje používání izolovaných ukládacích materiálů konstruovaných tak, aby byla zaručena těsnost proti páře (viz kap. 8). K dosažení větší bezpečnosti uchování velmi důležitých záznamů před zničením se doporučuje uložit v jiném prostoru duplikátní kopie." ČSN ISO 6051 (66 6804) byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN ISO 6051 (666804)
Katalogové číslo 16769
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963167695
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)