ČSN EN 20140-2 (730511) Zrušená norma

Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů

ČSN EN 20140-2 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 20140-2:1993. Text mezinárodní normy ISO 140-2:1991 byl převzat CEN beze změn. Tato část ISO 140 stanovuje postupy pro posuzování chyb při akustických měřeních podle ISO 140-3 až ISO 140-9 způsobenými náhodnými a systematickými vlivy. Poskytuje návody pro stanovení ukazatele opakovatelnosti r a ukazatele reprodukovatelnosti R; ověřování ukazatelů opakovatelnosti r a ukazatelů reprodukovatelnosti R pro různá měřící uspořádání v jedné laboratoři a pro srovnání mezi různými laboratořemi; použití ukazatelů opakovatelnosti r a ukazatelů reprodukovatelnosti R v praxi. Pokusné ukazatele opakovatelnosti a reprodukovatelnosti zkušebních metod podle ISO 140-3, ISO 140-4 a ISO 140-6 až ISO 140-8 (do 1.11.1994 v ČR nezavedeny) jsou uvedeny v příloze A. Poznámka: V současné době jsou - i když jen v originálech - k dispozici pouze údaje pro ISO 140-5 a ISO 140-9. Normalizováno je v kap. 4 stanovení ukazatele opakovatelnosti r a ukazatele reprodukovatelnosti R mezilaboratorními zkouškami, dále v kap. 5 postup ověřování a konečně v kap. 6 aplikace ukazatele opakovatelnosti r a ukazatele reprodukovatelnosti R. ČSN EN 20140-2 (73 0511) byla vydána v listopadu 1994. Nahradila ČSN 73 0512 z 26.8.1983.

Označení ČSN EN 20140-2 (730511)
Katalogové číslo 16659
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963166599
Norma byla zrušena k 1. 2. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 12999-1 (730511)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)