ČSN EN 292-2 +A1 (833001) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady a specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je určena konstruktérům a výrobcům k interpretaci základních bezpečnostních požadavků za účelem dosažení shody s evropskou legislativou tykající se bezpečnosti strojních zařízení

Označení ČSN EN 292-2 +A1 (833001)
Katalogové číslo 60039
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 2000
Datum účinnosti 1. 12. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963600390
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 12100-2 (833001)
Tato norma nahradila ČSN EN 292-2 (833001) z listopadu 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)