ČSN 68 1153 (681153)

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky a mýdla. Stanovení obsahu vody - metodou azeotropické destilace

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje metodu azeotropické destilace pro stanovení obsahu vody v tenzidech, detergentech a mýdlech. Ve výsledku budou zahrnuty těkavé látky rozpustné ve vodě, ale nerozpustné v xylenu nebo v benzínové frakci. Princip. Azeotropická destilace vody zahříváním zkušebního vzorku xylenem nebo benzinovou frakcí. Národní doplněk: Je možné použít i toluen. Během stanovení se používají pouze chemikálie známé analytické čistoty. V této souvislosti obsahuje norma toto málo obvyklé ustanovení: "Upozornění: Xylen je rozpouštědlo zdraví škodlivé; je nutno dodržovat pokyny pro práci s jedovatými rozpouštědly. Národní poznámka: Totéž platí pro toluen." Za pozornost stojí podobné upozornění v úvodu kap. 7 "Postup stanovení", kde se uvádí: "Upozornění: Zkouška musí být provedena v digestoři, aby se zabránilo styku s xylenovými výpary." není jasné, co vedlo autory k tomuto - z našeho pohledu velmi přísné - ustanovení. Xylen ani toluen nepatří jedovatým rozpouštědlům! ČSN 68 1153 byla vydána v listopadu 1994. Nahradila čl. 35 ČSN 68 1101 z 9.10.1974.

Označení ČSN 68 1153 (681153)
Katalogové číslo 16928
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963169286
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 11 53
  • ČSN 681153
  • ČSN 68 11 53 : 1994
  • ČSN 681153:1994
  • ČSN 68 1153:1994