ČSN 68 1157 (681157)

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu chelatačních činidel

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předmětem normy je popis dvou metod, a to: Metoda A je určena pro stanovení obsahu ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA) a jejích solí v mýdlech a detergentech, které neobsahují více než 2 % chelatačního činidla. Metoda B je určena pro stanovení obsahu nitrilotrioctanu trojsodného (NTA) v detergentech. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 68 1157 byla vydána v listopadu 1994. Nahradila čl. 47 ČSN 68 1101 z 9.10.1974.

Označení ČSN 68 1157 (681157)
Katalogové číslo 16932
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963169323
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 11 57
  • ČSN 681157
  • ČSN 68 11 57 : 1994
  • ČSN 681157:1994
  • ČSN 68 1157:1994