ČSN IEC 355 (345792) Zrušená norma

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Problémy zrychlených zkoušek atmosférické koroze

ČSN IEC 355 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Problémy zrychlených zkoušek atmosférické koroze
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje zprávu IEC 355:1971. Zpráva byla vypracována technickou komisí IEC TC 50 Zkoušky vlivu prostředí. Jejím účelem je především upozornit na některé z mnoha problémů spojených se zrychlenými zkouškami atmosférické koroze. Není zamýšlena jako vyčerpávající pojednání o tomto předmětu ani jako dokument poskytující podrobný návod k provádění zrychlených korozních zkoušek. Podrobný návod k jednotlivým zkouškám bude pro každou jednotlivou zkoušku uveden v příslušné části IEC 68 Základní zkoušky vlivu prostředí. Tato zpráva podává všeobecné informace o zrychlených zkouškách atmosférické koroze. Níže uvedené kapitoly pokrývají různé způsoby použití zrychlených zkoušek: Kap. 2: Zkoušky určené k předpovědi provozuschopnosti vzorku za podmínek jeho použití; Kap. 3: Zkoušky určené pro kontrolu jakosti a homogenity speciálních materiálů; Kap. 4: Zkoušky určené ke stanovení vzájemného působení různých materiálů; Kap. 5: Zkoušky určené ke kontrole funkce zařízení nebo součástek v agresivním prostředí; Kap. 6 podává některé informace o normalizaci zrychlených zkoušek; Kap. 7 je obecně formulovaná část o závěrech vyvozených z dostupných informací. ČSN IEC 355 (34 5792) byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN IEC 355 (345792)
Katalogové číslo 16889
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963168890
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)