ČSN ISO 10331 (666801) Zrušená norma

Fotografie. Nezpracované fotografické filmy a papíry. Požadavky na uložení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10331:1991. Je vodítkem pro uložení filmů a papírů, citlivých vůči záření, v době od výroby až do zpracování materiálů a platí pro fotografické materiály neexponované (surové) i exponované. Tato norma neplatí pro zpracované filmy a papíry. Tuto normu lze použít pro černobílé a barevné fotografické materiály: negativní filmy, positivní filmy, inversní filmy, positivní papíry a rentgenové filmy. Tato norma platí pro bezpečné filmy podle ISO 543 (v ČR do 1.10.1994 nezavedena). Za pozornost stojí čl.4.5 "Záření". Fotografické materiály musí být až do doby zpracování chráněny před pronikavým zářením. (Národní poznámka: Pronikavým zářením se v této normě rozumí takové záření, které má kratší vlnovou délku než viditelné světlo, prochází materiály, z nichž jsou zhotoveny obaly a vyvolává nežádoucí expozici citlivé fotografické emulze. Je to např. rentgenové a radioaktivní záření). Ve skladovacích prostorech a zařízeních musí být před použitím změřena úroveň radiace. U většiny fotografických materiálů je doporučená nejvyšší dávka 1 µGy.h-1, u rentgenových filmů smí být tato hodnota nejvýše 0,1 µGy.h-1. Záření, jehož intenzita je při dlouhodobém působení dostatečná k vyvolání závoje na citlivých filmech, mohou vydávat i některé kameny nebo kamenité přísady do betonu. Za běžných podmínek však obvykle k podobnému poškození filmů a papírů nedochází. Při kontrole zavazadel na letištích je dávka záření většinou nízká. Avšak opakovaná expozice (více než 3x) může filmy znehodnotit. Vysoce citlivé filmy (citlivost ISO 1000 a více) nesmějí být podrobeny letištní rentgenové kontrole. Jinak jsou normalizovány další podmínky uložení, podmínky pro manipulaci a další. ČSN ISO 10331 (66 6801) byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN ISO 10331 (666801)
Katalogové číslo 16891
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963168913
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 331
  • ČSN ISO 10331:1994
  • ČSN ISO 10 331:1994