ČSN EN 55015 (334215) Zrušená norma

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro rádiové rušení vyzařované (šířené zářením nebo vedením):
- z každého osvětlovacího zařízení jehož základní funkcí je vytvářet, nebo dodávat světlo určené pro osvětlovací účely, a určené buď k připojení na nízkonapěťový napájecí zdroj nebo k baterii;
- z osvětlovacího dílu víceúčelového zařízení, jehož jednou ze základních funkcí je osvětlování;
- z nezávislého pomocného zařízení výhradně určeného k použití spolu s osvětlovacím zařízením;
- z přístroje se zdrojem ultrafialového nebo infračerveného záření;
- z neonových návěští;
- z pouličního osvětlení, výhradně pro venkovní použití;
- z dopravního osvětlení (instalovaného v autobusech, vlacích atd.)
a rovněž platí pro odolnost proti rádiovému rušení.
Z rozsahu použití této normy jsou vyjmuta:
- osvětlovací zařízení v letadlech a na letištích;
- zařízení, pro která jsou požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v rozsahu rádiových kmitočtů výslovně formulovány v jiné normě IEC nebo CISPR.
POZNÁMKA - Jsou to například:
- vestavěné osvětlovací prvky do jiného zařízení, např. osvětlení stupnice nebo neonová zařízení;
- fotokopírovací zařízení;
- promítače diapozitivů;
- osvětlovací zařízení pro silniční vozidla.
Normou se pokrývá kmitočtový rozsah od 9 kHz do 400 GHz.
Víceúčelové zařízení, které je současně předmětem různých článků této normy nebo jiných norem, musí splňovat ustanovení každého článku normy pro příslušnou provozní funkci.
Meze v této normě byly stanoveny na základě pravděpodobnosti pro dosažení potlačení rušení v ekonomicky přijatelných mezích, při současném dosažení ochrany rádiového příjmu a elektromagnetické kompatibility. Ve vyjímečných případech se může vyskytnout rádiové rušení i při dodržení stanovených mezí. V takových případech lze požadovat doplňková ustanovení.

Označení ČSN EN 55015 (334215)
Katalogové číslo 22403
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 1997
Datum účinnosti 1. 10. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963224039
Změny a opravy A1 9.98t, A2 11.99t, Z1 9.01t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
Tato norma nahradila ČSN EN 55015 (334215) z listopadu 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)