ČSN ISO 3376 (793820) Zrušená norma

Usně. Stanovení pevnosti v tahu a prodloužení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3376:1976. Specifikuje metodu pro stanovení pevnosti v tahu a prodloužení u všech typů usní. Podstata zkoušky: čl.3.1 Pevnost v tahu: "Vyseknuté zkušební těleso se kondicionuje v řízené atmosféře, změří se jeho tloušťka a napíná se v trhacím stroji až do přetržení". Čl.3.2: Prodloužení: "Kondicionované zkušební těleso se napíná v trhacím stroji tak dlouho, pokud působící síla nedosáhne předem určené hodnoty nebo dokud se zkušební těleso nepřetrhne". ČSN ISO 3376 (79 3820) byla vydána v listopadu 1994. Nahradila ČSN 79 3820 z 10.10.1977.

Označení ČSN ISO 3376 (793820)
Katalogové číslo 16733
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963167336
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 3376 (793820)