ČSN 68 1145 (681145)

Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Analýza mýdel - Stanovení celkového obsahu alkálií a celkového obsahu mastných látek

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma předepisuje metodu pro stanovení celkového obsahu alkálií a celkového obsahu mastných látek u mýdel mimo směsných produktů. Tato metoda není vhodná pro stanovení celkových alkálií u barevných mýdel, neboť barva se překrývá s bodem přechodu indikátoru. Podstata zkoušky: "Metoda je založená na rozložení mýdla známým objemem standardního roztoku minerální kyseliny extrakcí a oddělením volných mastných látek petroletherem. Po odpaření petroletheru se rozpustí zbytek v ethanolu a mastné kyseliny se neutralizují odměrným roztokem hydroxidu draselného. Ethanol se odpaří a zbytek se zváží k určení obsahu mastných látek." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 68 1145 byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN 68 1145 (681145)
Katalogové číslo 16921
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963169217
Změny a opravy opr. 1.95
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 11 45
  • ČSN 681145
  • ČSN 68 11 45 : 1994
  • ČSN 681145:1994
  • ČSN 68 1145:1994