Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z října 2019

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
506726

ČSN P ISO/TS 28037 (010242) - říjen 2019

Stanovení a použití lineárních kalibračních funkcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
508616

ČSN ISO 7870-6 (010272) - říjen 2019

Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA

350 Kč vč. DPH
508619

ČSN ISO 16063-44 (011417) - říjen 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů

230 Kč vč. DPH
508618

ČSN EN ISO 10819/změna A1 (011424) - říjen 2019

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky

190 Kč vč. DPH
507807

ČSN EN ISO 3740 (011603) - říjen 2019 nové vydání

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro užití základních norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507808

ČSN EN ISO 2553 (013155) - říjen 2019 nové vydání

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
507806

ČSN EN ISO 25178-600 (014451) - říjen 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 600: Metrologické charakteristiky pro metody měření plošných topografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507805

ČSN EN ISO 25178-607 (014451) - říjen 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální mikroskopie)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508258

ČSN EN ISO 20769-1 (015011) - říjen 2019 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení

440 Kč vč. DPH
508259

ČSN EN ISO 20769-2 (015011) - říjen 2019 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny

350 Kč vč. DPH
507803

ČSN EN ISO 15708-1 (015036) - říjen 2019

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 1: Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč vč. DPH
507802

ČSN EN ISO 15708-2 (015036) - říjen 2019

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 2: Princip, zařízení a vzorky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
507801

ČSN EN ISO 15708-3 (015036) - říjen 2019

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
507804

ČSN EN ISO 15708-4 (015036) - říjen 2019

Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody pro počítačovou tomografii - Část 4: Kvalifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
508458

ČSN EN ISO 14816/změna A1 (018338) - říjen 2019

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat

230 Kč vč. DPH
508457

TNI CEN/TR 17249-1 (018468) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
507800

ČSN P CEN/TS 17313 (018469) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Interoperabilita a uživatelská volba poprodejních služeb eCall a služeb eCall třetích stran

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508663

ČSN EN ISO 12944-6 (038241) - říjen 2019 nové vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení

340 Kč vč. DPH
508659

ČSN EN ISO 2376 (038650) - říjen 2019 nové vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí

190 Kč vč. DPH
507810

ČSN EN ISO 14731 (050330) - říjen 2019 nové vydání

Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508642

ČSN EN 60974-5 ed. 3/změna Z1 (052205) - říjen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

Změna bude zrušena k 6. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
507811

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (052205) - říjen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
508647

ČSN EN 484 (061452) - říjen 2019 nové vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití

440 Kč vč. DPH
507815

ČSN EN 521 (061455) - říjen 2019 nové vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
507814

ČSN EN 13611 (061820) - říjen 2019 nové vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508494

ČSN EN 12493 +A2 (078450) - říjen 2019 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba

550 Kč vč. DPH
507816

ČSN EN 13175 (078465) - říjen 2019 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508481

ČSN EN 13480-5/změna A1 (130020) - říjen 2019

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

125 Kč vč. DPH
508625

ČSN EN 13136 +A1 (142006) - říjen 2019 nové vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

350 Kč vč. DPH
508624

ČSN EN 17032/změna A1 (142210) - říjen 2019

Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

65 Kč vč. DPH
507820

ČSN EN 16825/změna A1 (142742) - říjen 2019

Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
507823

ČSN EN 13126-15 (166111) - říjen 2019 nové vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507822

ČSN EN 13126-16 (166111) - říjen 2019 nové vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507821

ČSN EN 13126-17 (166111) - říjen 2019 nové vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508507

ČSN EN 1434-1 +A1 (258511) - říjen 2019 nové vydání

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč vč. DPH
507828

ČSN EN 16796-4 (268816) - říjen 2019

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507829

ČSN EN 16815 (269394) - říjen 2019

CleANopen - Profil aplikace pro obecní vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 710 Kč vč. DPH
508459

ČSN EN 13135 +A1 (270136) - říjen 2019 nové vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení

570 Kč vč. DPH
508232

ČSN EN 13796-1 (273021) - říjen 2019 nové vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

550 Kč vč. DPH
508488

ČSN EN 17064 (273022) - říjen 2019 nové vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru

340 Kč vč. DPH
508660

ČSN ISO 7135/změna Amd. 1 (277450) - říjen 2019

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
508063

ČSN EN 15877-1 +A1 (280083) - říjen 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy

770 Kč vč. DPH
507830

ČSN EN 15654-2 (280515) - říjen 2019

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 2: Dílenská zkouška nových, změněných a opravovaných vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
507831

ČSN EN 17069-1 (280560) - říjen 2019

Železniční aplikace - Systémy a postupy změny rozchodu koleje - Část 1: Automatické systémy měnitelného rozchodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508060

ČSN EN 16186-3 +A1 (281551) - říjen 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek

770 Kč vč. DPH
507832

ČSN EN 16834 (284047) - říjen 2019

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdový výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507854

ČSN EN 16602-70-38 (310510) - říjen 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou a smíšenou technologii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
507858

ČSN EN 16603-33-01 (310540) - říjen 2019

Kosmické inženýrství - Zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507857

ČSN EN 16603-33-11 (310540) - říjen 2019

Kosmické inženýrství - Výbušné systémy a zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507845

ČSN EN 6059-402 (311712) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 402: Ohybové vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507834

ČSN EN 3155-004 (311809) - říjen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 004: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507835

ČSN EN 3155-005 (311809) - říjen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507850

ČSN EN 3645-004 (311813) - říjen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Hermetická zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507844

ČSN EN 3645-009 (311813) - říjen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507859

ČSN EN 3660-004 +AC (311822) - říjen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507842

ČSN EN 2468 (312133) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11- Žíhaná na měkko - Trubky - 0,5 mm <= a <= 5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507841

ČSN EN 2470 (312134) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11 - Žíhaná na měkko a tažená za studena - Dráty pro nýty - 1 mm <= D <= 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507838

ČSN EN 2952 (312148) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2601 - Tepelně zpracovaná a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1 270 MPa <= Rm <= 1 550 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507837

ČSN EN 3220 (312149) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo pro vytlačování spojovacích dílů - 3 mm <= D <= 30 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507851

ČSN EN 3470 (312185) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovávaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D <= 150 mm - 1200 MPa <= Rm <= 1400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507849

ČSN EN 4400-1 (312303) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 1: Desky z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507848

ČSN EN 4400-2 (312303) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 2: Plechy a pásy z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507847

ČSN EN 4400-3 (312303) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 3: Tyče a profily z hliníku a slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507846

ČSN EN 4400-6 (312303) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 6: Přířezy pro kování ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507833

ČSN EN 2699 (312438) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku (5086) - Žíhaná a rovnaná (H111) - Tyče tažené - 6 mm <= D <= 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507852

ČSN EN 4289 (312439) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - Přířezy pro kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507836

ČSN EN 2321 (312459) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily - a <= 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507853

ČSN EN 3314 (312510) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Tyče pro obrábění - D <= 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507843

ČSN EN 3833 (313106) - říjen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu Nl-PH2601 (Inconel 718), pasivované - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507840

ČSN EN 2923 (313329) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507839

ČSN EN 2924 (313330) - říjen 2019

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené, s levotočivým závitem - Třída: 600 MPa (pří teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507855

ČSN EN 2878 +AC (313606) - říjen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507856

ČSN EN 2880 +AC (313607) - říjen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507860

ČSN EN 14504 (320223) - říjen 2019 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508508

ČSN EN ISO 11591 (321216) - říjen 2019 nové vydání

Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště

230 Kč vč. DPH
508471

ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 (332000) - říjen 2019 nové vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

230 Kč vč. DPH
508472

ČSN 33 2000-7-711/změna Z1 (332000) - říjen 2019

Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

Změna bude zrušena k 12. dubnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508139

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) - říjen 2019 nové vydání

Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

990 Kč vč. DPH
508462

ČSN EN 50131-4 ed. 2 (334591) - říjen 2019 nové vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

350 Kč vč. DPH
508463

ČSN EN 50131-4/změna Z1 (334591) - říjen 2019

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2021.

32 Kč vč. DPH
508649

ČSN EN 50131-8 ed. 2 (334591) - říjen 2019 nové vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení

340 Kč vč. DPH
508650

ČSN EN 50131-8/změna Z1 (334591) - říjen 2019

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

Změna bude zrušena k 18. únoru 2022.

32 Kč vč. DPH
508533

ČSN EN 61643-31 (341392) - říjen 2019

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

550 Kč vč. DPH
508534

ČSN EN 50539-11/změna Z1 (341394) - říjen 2019

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

Změna bude zrušena k 3. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508644

ČSN EN 50129 ed. 2/Oprava 1 (342675) - říjen 2019

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
507861

ČSN EN IEC 62631-3-4 (346462) - říjen 2019

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507865

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - říjen 2019

Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507866

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001) - říjen 2019

Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508651

ČSN EN 62747/změna A1 (351545) - říjen 2019

Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

190 Kč vč. DPH
507864

ČSN EN IEC 60512-99-002 (354055) - říjen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508490

ČSN EN 61020-1/změna Z1 (354110) - říjen 2019

Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 20. únoru 2022.

32 Kč vč. DPH
508489

ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 (354110) - říjen 2019

Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
508512

ČSN EN 60603-7 ed. 2/změna A2 (354620) - říjen 2019

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
507862

ČSN EN IEC 61076-3-124 (354621) - říjen 2019

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-124: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 10pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508613

ČSN EN 60691 ed. 3/změna A1 (354735) - říjen 2019

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

125 Kč vč. DPH
508510

ČSN EN 140401-804 ed. 2/změna A2 (358174) - říjen 2019

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
508536

ČSN EN 60384-21 ed. 2/změna Z1 (358291) - říjen 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1

Změna bude zrušena k 5. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508538

ČSN EN 60384-22 ed. 2/změna Z1 (358291) - říjen 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2

Změna bude zrušena k 5. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508535

ČSN EN IEC 60384-21 ed. 3 (358291) - říjen 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
508537

ČSN EN IEC 60384-22 ed. 3 (358291) - říjen 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
508511

ČSN EN IEC 60122-4 (358415) - říjen 2019

Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 4: Krystalové jednotky s termistory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
508504

ČSN EN 62317-4/změna Z1 (358467) - říjen 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství

Změna bude zrušena k 12. dubnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508503

ČSN EN 60424-2 ed. 2/změna Z1 (358471) - říjen 2019

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra

Změna bude zrušena k 12. dubnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508497

ČSN EN 60424-8/změna Z1 (358471) - říjen 2019

Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 12. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
507605

ČSN EN IEC 63093-13 (358471) - říjen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507863

ČSN EN IEC 63093-4 (358471) - říjen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 4: RM-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508500

ČSN EN 62317-13 ed. 2/změna Z1 (358475) - říjen 2019

Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje

Změna bude zrušena k 12. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508635

ČSN EN 60793-1-31 ed. 2/změna Z1 (359213) - říjen 2019

Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu

Změna bude zrušena k 13. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508634

ČSN EN IEC 60793-1-31 ed. 3 (359213) - říjen 2019

Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
508633

ČSN EN 60794-2-30 ed. 2/změna Z1 (359223) - říjen 2019

Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely

Změna bude zrušena k 22. dubnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508632

ČSN EN IEC 60794-2-30 ed. 3 (359223) - říjen 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
508492

ČSN EN 60869-1 ed. 2/změna Z1 (359233) - říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508491

ČSN EN IEC 60869-1 ed. 3 (359233) - říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
508637

ČSN EN 61300-2-46/změna Z1 (359251) - říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška

Změna bude zrušena k 22. dubnu 2020.

32 Kč vč. DPH
508636

ČSN EN IEC 61300-2-46 ed. 2 (359251) - říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
508631

ČSN EN 62343-1/změna Z1 (359278) - říjen 2019

Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

Změna bude zrušena k 13. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508630

ČSN EN IEC 62343-1 ed. 2 (359278) - říjen 2019

Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508639

ČSN EN IEC 62496-4-1 (359290) - říjen 2019

Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508474

ČSN P ISO/CIE TS 22012 (360451) - říjen 2019

Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
508493

ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2/Oprava 1 (360515) - říjen 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
508614

ČSN EN 62841-2-21 (361510) - říjen 2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na ruční čističe odpadů

340 Kč vč. DPH
508615

ČSN EN 60745-2-21/změna Z1 (361551) - říjen 2019

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů

Změna bude zrušena k 31. květnu 2023.

32 Kč vč. DPH
508467

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2/změna Z1 (361960) - říjen 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

Změna bude zrušena k 5. dubnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508465

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2/změna Z1 (361960) - říjen 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

Změna bude zrušena k 5. dubnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508468

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3/změna A1 (361960) - říjen 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

340 Kč vč. DPH
508466

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960) - říjen 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

340 Kč vč. DPH
508464

ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (361960) - říjen 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

350 Kč vč. DPH
508662

ČSN EN 60601-2-54/změna A2 (364801) - říjen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii

230 Kč vč. DPH
508099

ČSN EN 17054 (369007) - říjen 2019

Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické verze ISO/IEC 2382-37:2012

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508640

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - říjen 2019

Informační technologie - Správa aktiv IT - Část 1: Systémy správy aktiv IT - Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
508506

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074) - říjen 2019 nové vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

440 Kč vč. DPH
508460

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - říjen 2019

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet

340 Kč vč. DPH
508496

ČSN EN 62271-209/změna Z1 (370921) - říjen 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

Změna bude zrušena k 15. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508495

ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 (370921) - říjen 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

340 Kč vč. DPH
507870

ČSN EN ISO 13520 (420470) - říjen 2019

Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507869

ČSN EN 10283 (420957) - říjen 2019 nové vydání

Odlitky z korozivzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
507876

ČSN EN 10217-1 (421043) - říjen 2019 nové vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
507875

ČSN EN 10217-2 (421043) - říjen 2019 nové vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
507874

ČSN EN 10217-3 (421043) - říjen 2019 nové vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
507873

ČSN EN 10217-4 (421043) - říjen 2019 nové vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
507872

ČSN EN 10217-5 (421043) - říjen 2019 nové vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
507871

ČSN EN 10217-6 (421043) - říjen 2019 nové vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
508482

ČSN EN 707 (470625) - říjen 2019 nové vydání

Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost

340 Kč vč. DPH
507877

ČSN EN 17009 (492115) - říjen 2019

Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508487

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - říjen 2019 nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem

550 Kč vč. DPH
508656

ČSN EN ISO 19085-3 (496070) - říjen 2019 nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

590 Kč vč. DPH
507878

ČSN P CEN/TS 17303 (560022) - říjen 2019

Potraviny - DNA barcoding - druhová identifikace ryb a rybích výrobků pomocí genových segmentů mitochondriální cytochrom b a cytochrom c oxidázy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507879

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138) - říjen 2019

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507880

ČSN P CEN/TS 17329-2 (560138) - říjen 2019

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507881

ČSN EN ISO 20976-1 (560141) - říjen 2019

Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 1: Expoziční testy pro studium růstového potenciálu, doby lag fáze a maximální rychlosti růstu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508623

ČSN ISO 247-1 (621126) - říjen 2019

Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508622

ČSN ISO 247-2 (621126) - říjen 2019

Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508674

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - říjen 2019 nové vydání

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

230 Kč vč. DPH
508673

ČSN EN ISO 1183-2 (640111) - říjen 2019 nové vydání

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu

230 Kč vč. DPH
508657

ČSN EN ISO 3451-1 (640219) - říjen 2019 nové vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody

230 Kč vč. DPH
507888

ČSN EN ISO 14851 (640510) - říjen 2019 nové vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507884

ČSN EN ISO 846 (640780) - říjen 2019 nové vydání

Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507882

ČSN EN ISO 19065-2 (642602) - říjen 2019

Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507883

ČSN EN ISO 19062-2 (642720) - říjen 2019

Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507893

ČSN EN ISO 21304-1 (643030) - říjen 2019

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508621

ČSN ISO 7432 (643151) - říjen 2019 nové vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507885

ČSN EN ISO 21306-1 (643210) - říjen 2019

Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507886

ČSN EN ISO 21306-2 (643210) - říjen 2019

Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507887

ČSN EN ISO 15023-2 (643902) - říjen 2019 nové vydání

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507891

ČSN EN 17176-1 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507889

ČSN EN 17176-2 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507890

ČSN EN 17176-5 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507892

ČSN P CEN/TS 17176-3 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507894

ČSN EN ISO 3405 (656124) - říjen 2019 nové vydání

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
508612

ČSN EN 228 +A1/změna Z1 (656505) - říjen 2019

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč vč. DPH
507895

ČSN EN 15416-3 +A1 (668532) - říjen 2019 nové vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507897

ČSN EN ISO 787-14 (670520) - říjen 2019 nové vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507896

ČSN EN ISO 787-9 (670520) - říjen 2019 nové vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení hodnoty pH vodné suspenze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508658

ČSN EN 13445-3/změna A6 (695245) - říjen 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

440 Kč vč. DPH
507898

ČSN EN ISO 23208 (697200) - říjen 2019

Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507899

ČSN EN 12285-3 (698235) - říjen 2019

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507900

ČSN EN 13375 (727671) - říjen 2019 nové vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508539

ČSN EN ISO 19650-1 (730150) - říjen 2019 nové vydání

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy

550 Kč vč. DPH
508696

ČSN EN 12350-1/Oprava 1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508709

ČSN EN 12350-1/změna Z1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508697

ČSN EN 12350-2/Oprava 1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508710

ČSN EN 12350-2/změna Z1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508698

ČSN EN 12350-3/Oprava 1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508711

ČSN EN 12350-3/změna Z1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508699

ČSN EN 12350-4/Oprava 1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508712

ČSN EN 12350-4/změna Z1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508700

ČSN EN 12350-5/Oprava 1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508713

ČSN EN 12350-5/změna Z1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508701

ČSN EN 12350-7/Oprava 1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508714

ČSN EN 12350-7/změna Z1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508702

ČSN EN 12350-8/Oprava 1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508715

ČSN EN 12350-8/změna Z1 (731301) - říjen 2019

Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508505

ČSN EN 12390-15 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508703

ČSN EN 12390-2/Oprava 1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508716

ČSN EN 12390-2/změna Z1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508704

ČSN EN 12390-3/Oprava 1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508718

ČSN EN 12390-3/změna Z2 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508705

ČSN EN 12390-5/Oprava 1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508719

ČSN EN 12390-5/změna Z1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508706

ČSN EN 12390-7/Oprava 1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508720

ČSN EN 12390-7/změna Z1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508707

ČSN EN 12390-8/Oprava 1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508721

ČSN EN 12390-8/změna Z1 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
508708

ČSN EN 12504-1/Oprava 1 (731303) - říjen 2019

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
508722

ČSN EN 12504-1/změna Z1 (731303) - říjen 2019

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
507907

ČSN EN 1090-3 (732601) - říjen 2019 nové vydání

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
508626

ČSN EN 17101 (732905) - říjen 2019 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)

340 Kč vč. DPH
508483

ČSN 73 6122 (736122) - říjen 2019 nové vydání

Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody

440 Kč vč. DPH
507901

ČSN EN 13848-1 (736359) - říjen 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
507902

ČSN EN 13674-4 (736361) - říjen 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508653

ČSN EN 17215 (755900) - říjen 2019

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody

350 Kč vč. DPH
507911

ČSN EN ISO 10704 (757609) - říjen 2019 nové vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507913

ČSN EN 17204 (757704) - říjen 2019

Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508652

ČSN EN ISO 10634 (757776) - říjen 2019 nové vydání

Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

230 Kč vč. DPH
507917

ČSN EN ISO 26082-1 (793824) - říjen 2019 nové vydání

Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507915

ČSN EN ISO 17072-1 (793879) - říjen 2019 nové vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507914

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - říjen 2019 nové vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507916

ČSN EN ISO 22700 (793893) - říjen 2019

Usně - Měření barvy a barevného rozdílu hotových usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507918

ČSN EN ISO 1833-20 (800216) - říjen 2019 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507928

ČSN EN ISO 1833-6 (800216) - říjen 2019 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508661

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - říjen 2019 nové vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě

230 Kč vč. DPH
508664

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - říjen 2019 nové vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu

230 Kč vč. DPH
507919

ČSN EN ISO 10320 (806120) - říjen 2019 nové vydání

Geosyntetika - Identifikace na staveništi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508627

ČSN EN 943-1 +A1 (832726) - říjen 2019 nové vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)

440 Kč vč. DPH
507920

ČSN EN 943-2 (832726) - říjen 2019 nové vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč vč. DPH
507922

ČSN EN ISO 13851 (833325) - říjen 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
507921

ČSN EN ISO 27501 (833599) - říjen 2019

Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507923

ČSN EN ISO 9241-220 (833599) - říjen 2019

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
507934

ČSN EN 689 +AC (833631) - říjen 2019 nové vydání

Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
507933

ČSN EN 17199-1 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507929

ČSN EN 17199-2 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507926

ČSN EN 17199-3 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 3: Metoda kontinuálního poklesu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507924

ČSN EN 17199-4 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507925

ČSN EN 17199-5 (833642) - říjen 2019

Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508655

TNI CEN/TR 17223 (855002) - říjen 2019

Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
507940

ČSN EN ISO 8871-3/změna A1 (855226) - říjen 2019

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507939

ČSN EN ISO 11138-7 (855261) - říjen 2019

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 7: Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507936

ČSN EN 13795-1 (855810) - říjen 2019

Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507935

ČSN EN 13795-2 (855810) - říjen 2019

Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507938

ČSN EN 14683 (855812) - říjen 2019 nové vydání

Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507941

ČSN EN ISO 20186-1 (857030) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507942

ČSN EN ISO 20186-2 (857030) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508501

ČSN P CEN/TS 16835-1/změna Z1 (857030) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
508502

ČSN P CEN/TS 16835-2/změna Z1 (857030) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
507937

ČSN P CEN/TS 17305 (857037) - říjen 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507964

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 (872006) - říjen 2019

Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507963

ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.2.1 (874019) - říjen 2019

Elektronické podpisy a inftrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507957

ČSN ETSI EN 301 489-12 V3.1.1 (875101) - říjen 2019

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507956

ČSN ETSI EN 301 489-15 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507955

ČSN ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) provozované v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace a přijímače GNSS provozované v pásmu RNSS (ROGNSS) zajišťující určování polohy, navigaci a časová data - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky články 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507962

ČSN ETSI EN 301 489-2 V2.1.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507954

ČSN ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507953

ČSN ETSI EN 301 489-27 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty ultra nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMl-P) provozované v pásmech 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507952

ČSN ETSI EN 301 489-29 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507945

ČSN ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507951

ČSN ETSI EN 301 489-31 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty ultra nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMl-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507950

ČSN ETSI EN 301 489-33 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507946

ČSN ETSI EN 301 489-34 V2.1.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507949

ČSN ETSI EN 301 489-35 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507961

ČSN ETSI EN 301 489-4 V3.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507960

ČSN ETSI EN 301 489-5 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízeni a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízeni (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507948

ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507947

ČSN ETSI EN 301 489-51 V2.1.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508509

ČSN ETSI EN 301 489-53 V1.1.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 53: Specifické podmínky pro vysílače a související přidružená zařízení služby zemského rozhlasového a digitálního TV vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
507959

ČSN ETSI EN 301 489-6 V2.2.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507958

ČSN ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (875101) - říjen 2019

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507943

ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.4.1 (875173) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativní připravenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507944

ČSN ETSI EN 302 637-3 V1.3.1 (875173) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizované environmentální notifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507966

ČSN EN 1143-1 (916011) - říjen 2019 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
507965

ČSN EN 1047-2 (916030) - říjen 2019 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508684

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - říjen 2019 nové vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
507967

ČSN EN ISO 8289-2 (945054) - říjen 2019

Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 2: Zkouška na profilovaném povrchu s použitím kaše

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507968

ČSN EN ISO 11177 (945055) - říjen 2019 nové vydání

Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507969

ČSN EN ISO 11073-10425 (980014) - říjen 2019 nové vydání

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
508041

ČSN ISO 17117-1 (980030) - říjen 2019

Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky

350 Kč vč. DPH