ČSN EN ISO 3405 (656124) Nové vydání

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

ČSN EN ISO 3405 Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje laboratorní metodu pro stanovení destilační křivky lehkých a středních destilátů odvozených z ropy a ropných výrobků syntetického nebo biologického původu s počátkem destilace nad 0 °C a s koncem destilace přibližně do 400 °C s použitím buď manuálního, nebo automatického zařízení. Lehké destiláty jsou typicky automobilové motorové benziny, automobilové motorové benziny s max. 85 % (V/V) ethanolu a letecké benziny. Střední destiláty jsou typicky letecká trysková paliva, letecké petroleje, motorová nafta, motorová nafta s max. 30 % (V/V) FAME (methylestery mastných kyselin), paliva pro topné účely a lodní paliva, která neobsahují žádná znatelná množství reziduí.
Destilační charakteristiky (těkavost) uhlovodíků a příbuzných produktů syntetického nebo biologického původu mají důležitý vliv na jejich bezpečnost a výkon, zvláště v případě paliv a rozpouštědel. Rozsah bodu varu dává důležité informace o složení a chování během skladování a používání a rychlost vypařování je důležitým faktorem při aplikaci mnoha rozpouštědel. Limitní hodnoty pro specifikaci destilačních charakteristik se používají u většiny destilátů z ropy a kapalných paliv, aby byla zajištěna kontrola výkonnosti při koncovém použití a regulována tvorba par, které mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem nebo jinak unikat do atmosféry jako emise (VOC).

Označení ČSN EN ISO 3405 (656124)
Katalogové číslo 511164
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135111640
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3405 (656124) z října 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)