ČSN ISO 7432 (643151) Aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

ČSN ISO 7432 Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním pro potrubní systémy uložené v zemi i nadzemní aplikace vyrobené z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP). Zahrnuje metody zkoušení těsnosti a odolnosti proti poškození spoje, když jsou vystaveny specifické kombinaci úhlového pohybu, stlačení (deformaci) kolmého k ose trubky a vnitřního přetlaku. Předpokládá, že spoj bude vystaven vlivu osového namáhání.
Tento dokument platí pro spoje pro tlakové i netlakové aplikace. Zkoušky jsou použitelné pro hodnocení spojů pro rozvod kapalin při teplotách uvedených v odpovídajících předmětových normách.
Spoje zkoušené v souladu s tímto dokumentem jsou vystaveny podmínkám, které měří jejich funkční charakteristiky a tím ověřují vhodnost konstrukce spoje, zejména pro účely zkoušek typu. Způsobilost spoje se stanoví pouze podle zkušebních sestav a konfigurací popsaných v tomto dokumentu.
S výjimkou zkoušek ohybem (9.5) jsou tyto zkoušky použitelné pro spoje s trubkami a tvarovkami všech jmenovitých průměrů. Není-li mezi výrobcem a odběratelem dohodnuto jinak, zkoušky ohybem popsané v 9.5 jsou použitelné pro spoje s trubkami a tvarovkami až do DN 600 včetně.
Zkušební postupy v tomto dokumentu poškozují zkušební vzorek, který po těchto zkouškách není vhodný pro opakované použití. Postup zkoušky je určen pro účely zkoušek typu.
Tento dokument je použitelný pouze pro spoje a specifikuje metody zkoušení pro ověření jeho konstrukce.

Označení ČSN ISO 7432 (643151)
Katalogové číslo 508621
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135086214
Tato norma nahradila ČSN ISO 7432 (643151) z září 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)