ČSN EN 13135 +A1 (270136) Aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení

ČSN EN 13135 +A1 Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13135+A1

Tato evropská norma stanovuje požadavky pro návrh a výběr elektrotechnického, mechanického, hydraulického a pneumatického vybavení používaného na všech typech jeřábů a jejich přidružených pevně připojených uchopovacích prostředků za účelem zajištění ochrany osob před nebezpečími, ohrožujícími jejich zdraví a bezpečnost a pro zajištění spolehlivosti funkce.
POZNÁMKA: Specifické požadavky pro jednotlivé typy jeřábů a pro prostředky pro uchopení břemen jsou uvedeny v příslušných evropských normách.
Elektrotechnické vybavení, zahrnuté do této evropské normy, začíná v místě připojení napájení jeřábu (vypínač napájení jeřábu), včetně systémů napájení a ovládacích přívodů umístěných mimo jeřáb například ohebné kabely, drátové nebo tyčové vodiče, elektrické motory a dálkové ovládání.
V této normě jsou uvedeny zásady pro přepravu nebezpečných břemen jeřáby. Podrobné požadavky jsou uvedeny pro jeřáby přepravující žhavý tekutý kov.
Norma neobsahuje detailní konstrukci jednotlivých součástí vybavení s výjimkou zohlednění jejich výběru pro specifická hlediska použití.
Obecně v této normě nejsou zahrnuty výpočty prokázání způsobilosti a související požadavky na únosnost nebo míry bezpečnosti vybavení a komponent. Tyto záležitosti jsou zahrnuty v části 1 a 2 EN 13001, a ve skupině norem EN 13001-3, které jsou částečně v přípravě (viz příloha A). Výjimečně jsou zde uvedeny některé míry bezpečnosti pro části, které nejsou zahrnuty ve skupině norem EN 13001-3.
V této normě nejsou zahrnuta nebezpečí způsobená hlukem. Tato nebezpečí jsou určena v bezpečnostních normách, specifických pro jednotlivé typy jeřábů.
V této evropské normě nejsou zahrnuta zvláštní nebezpečí od potenciálně výbušného prostředí, od ionizačního záření a pro provoz v elektromagnetickém poli mimo rozsah uvedený v EN 61000-6-2.
Významná nebezpečí zahrnutá v této normě jsou uvedena v kapitole 4.
Tato evropská norma se nepoužívá pro jeřáby, které byly vyrobeny před datem zveřejnění této normy v CEN.

Označení ČSN EN 13135 +A1 (270136)
Katalogové číslo 508459
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135084593
Tato norma nahradila ČSN EN 13135 +A1 (270136) z října 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)