ČSN EN 707 (470625) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost

ČSN EN 707 Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument, když je používán společně s EN ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci návěsných, přívěsných a samojízdných kejdovačů, včetně jejich rozstřikovacích nebo zapravovacích zařízení, určených pro manipulaci a přepravu a/nebo zapracování kejdy, které jsou poháněny buď pneumaticky, nebo mechanicky. Kromě toho specifikuje typy informací o bezpečných způsobech práce, které mají být poskytnuty výrobcem.
Pokud jsou požadavky tohoto dokumentu rozdílné od těch, které stanovuje EN ISO 4254-1, pak mají požadavky tohoto dokumentu přednost před požadavky EN ISO 4254-1 pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení tohoto dokumentu.
Tento dokument společně s EN ISO 4254-1 řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události vztahující se ke kejdovačům, když jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek nesprávného použití důvodně předpokládaném výrobcem (viz tabulka A.1), s výjimkou nebezpečí vztahujících se k bezpečnosti na silnici (např. řízení, brzdění).
Environmentální aspekty nejsou v tomto dokumentu řešeny.
Tento dokument neplatí pro kejdovače, které byly vyrobeny před datem tohoto vydání EN.

Označení ČSN EN 707 (470625)
Katalogové číslo 508482
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135084821
Tato norma nahradila ČSN EN 707 (470625) z srpna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)