ČSN EN 12493 +A2 (078450) Aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba

ČSN EN 12493 +A2 Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12493+A2

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na materiály, návrh, konstrukci a výrobní postupy, jakož i zkoušení svařovaných tlakových nádob autocisteren na LPG a jejich přivařeného příslušenství, které jsou vyrobeny z uhlíkových, uhlíko-manganových a mikrolegovaných ocelí.
Neexistuje žádný horní limit velikosti, protože ten je dán omezením celkové hmotnosti vozidla.
Tato evropská norma nezahrnuje tlakové nádoby pro cisternové kontejnery.
POZNÁMKA 1: Pro účely této normy se termínem "autocisterna" rozumí "nesnímatelné cisterny" a "snímatelné cisterny", jak je definováno v ADR.
POZNÁMKA 2: Výstroj tlakových nádob a jejich kontrola a zkoušení po montáži jsou řešeny v EN 12252, popř. EN 14334.
POZNÁMKA 3: Konstrukční typ autocisterny podléhá schválení kompetentním orgánem, jak je požadováno v ADR.
POZNÁMKA 4: Tato norma je určena pouze pro LPG; pro ostatní zkapalněné plyny viz EN 14025.

Označení ČSN EN 12493 +A2 (078450)
Katalogové číslo 508494
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135084944
Tato norma nahradila ČSN EN 12493 +A2 (078450) z ledna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)