ČSN EN ISO 19085-3 (496070) Aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

ČSN EN ISO 19085-3 Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro číslicově řízené (NC) vyvrtávačky, NC horní frézky a NC kombinované vyvrtávačky/horní frézky (jak je stanoveno v 3.1), dále jen "stroje".
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v kapitole 4, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení.
POZNÁMKA: Pro relevantní, ale nevýznamná nebezpečí, např. ostré hrany rámu stroje, viz ISO 12100:2010.
Tento dokument platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jednotek, jejichž nebezpečí bylo řešeno:
- přídavným zařízením pro řezání, broušení, lepení hran nebo montážními jednotkami a kolíkovacím zařízením;
- pevnou nebo pohyblivou opěrou obrobku;
- mechanickým, pneumatickým, hydraulickým nebo vakuovým upínáním obrobku;
- prostředky automatické výměny nástroje.
Stroje uvedené v tomto dokumentu jsou určeny pro obrobky skládající se z
- masivního dřeva,
- materiálu s podobnými fyzickými vlastnostmi jako dřevo (viz ISO 19085-1:2017, 3.2),
- sádrokartonových desek, sádrokartonových dřevovláknitých desek,
- sendvičových desek s jádrem skládajícím se např. z polyuretanu nebo minerálního materiálu laminovaného lehkou slitinou,
- kompozitních materiálů s polymerovou matricí a vyztužených termoplastických/termosetových/elastomerních materiálů, a
- sendvičových desek vyrobených z výše uvedených materiálů.
Tento dokument se nezabývá specifickými nebezpečími týkajícími se:
- strojů vybavených zařízením na lepení hran,
- použití brusných kotoučů,
- vymrštění z frézovacích a/nebo řezacích nástrojů skrz otvory chráněné závěsy na strojích, kde vzdálenost mezi opěrou obrobku a spodní hranou dílčího zakrytí přesahuje 600 mm,
- vymrštění v důsledku poruchy frézovacích nástrojů s řezným průměrem rovným nebo větším než 16 mm a řeznými nástroji, které neodpovídají EN 847-1:2013 a EN 847-2:2013,
- kombinace jednoho stroje používaného s jinými stroji (jako část linky),
- nutnosti vstupovat na nebo do těla stroje v důsledku jeho velké velikosti, např. nastavení upínacích elementů na strojích pro dřevěné stěny, a
- integrovaných systémů pro zakládání/odebírání obrobku (např. roboty).
Tento dokument se nevztahuje na jednovřetenové frézovací stroje s ručním nebo integrovaným podáváním, stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.

Označení ČSN EN ISO 19085-3 (496070)
Katalogové číslo 508656
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8596135086566
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19085-3 (496072) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19085-1 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 19085-10 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

ČSN EN ISO 19085-11 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

ČSN EN ISO 19085-13 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN ISO 19085-2 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem

ČSN EN ISO 19085-4 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN ISO 19085-5 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily

ČSN EN ISO 19085-6 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")

ČSN EN ISO 19085-7 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

ČSN EN ISO 19085-8 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků

ČSN EN ISO 19085-9 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)