Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z června 2018

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
505235 ČSN ISO 13373-7 (011440) - červen 2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách
340 Kč vč. DPH
504471 ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - červen 2018 nové vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
505066 ČSN P ISO/TS 16829 (015020) - červen 2018
Nedestruktivní zkoušení - Automatizované zkoušení ultrazvukem - Výběr a použití systémů
340 Kč vč. DPH
505213 ČSN ISO 14813-1 (018200) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
505212 ČSN ISO 14817-1 (018204) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Centrální datový slovník ITS - Část 1: Požadavky na definice dat ITS
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
505214 ČSN ISO 14817-2 (018204) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Centrální datový slovník ITS - Část 2: Řízení centrálního registru datových konceptů ITS
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505216 ČSN ISO 15784-2 (018271) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
505215 TNI ISO/TR 16786 (018276) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504469 ČSN EN ISO 16407-1 (018385) - červen 2018
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504470 ČSN EN ISO 16410-1 (018385) - červen 2018
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
505211 ČSN P CEN ISO/TS 19299 (018397) - červen 2018
Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
505210 ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398) - červen 2018 nové vydání
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky
350 Kč vč. DPH
505081 TNI ISO/TR 17427-10 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505088 TNI ISO/TR 17427-2 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
505087 TNI ISO/TR 17427-3 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
505086 TNI ISO/TR 17427-4 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
505085 TNI ISO/TR 17427-6 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505084 TNI ISO/TR 17427-7 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505083 TNI ISO/TR 17427-8 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505082 TNI ISO/TR 17427-9 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
504472 ČSN EN ISO 11126-10 (038236) - červen 2018 nové vydání
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
505248 ČSN EN ISO 9455-11 (050063) - červen 2018 nové vydání
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel
190 Kč vč. DPH
504476 ČSN EN ISO 13916 (050220) - červen 2018 nové vydání
Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
505242 ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - červen 2018 nové vydání
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
440 Kč vč. DPH
504474 ČSN EN ISO 17640 (051171) - červen 2018 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
505065 ČSN EN ISO 19285 (051172) - červen 2018 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti
340 Kč vč. DPH
504473 ČSN EN ISO 5175-1 (054230) - červen 2018
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504475 ČSN EN ISO 5175-2 (054230) - červen 2018
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
505139 ČSN EN ISO 3580 (055050) - červen 2018 nové vydání
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
350 Kč vč. DPH
503911 ČSN EN 12098-3 (060330) - červen 2018 nové vydání
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8
350 Kč vč. DPH
504478 ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - červen 2018 nové vydání
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504477 ČSN EN ISO 14644-15 (125301) - červen 2018
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
505245 ČSN EN 816 (137103) - červen 2018 nové vydání
Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10
350 Kč vč. DPH
504480 ČSN EN 12102-1 (143019) - červen 2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče kapalin a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče kapalin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504483 ČSN EN 61784-3-13 ed. 2 (184001) - červen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
505133 ČSN EN 61784-3-13/změna Z1 (184001) - červen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
504500 ČSN EN 61784-3-17 (184001) - červen 2018
Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504481 ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 (184001) - červen 2018 nové vydání
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
504482 ČSN EN 61784-3-8/změna Z1 (184001) - červen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
505140 ČSN EN 62453-301/změna A1 (184023) - červen 2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504485 ČSN EN 62948 (184026) - červen 2018
Průmyslové sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WIA-FA
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
504502 ČSN EN ISO 14889/změna A1 (195106) - červen 2018
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504501 ČSN EN ISO 16671/změna A1 (195303) - červen 2018
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504503 ČSN EN ISO 6416 (259351) - červen 2018 nové vydání
Hydrometrie - Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny (metodou transit time / time of flight)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504504 ČSN EN ISO 505 (260386) - červen 2018 nové vydání
Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504505 ČSN EN 1907 (273002) - červen 2018 nové vydání
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
505046 ČSN 27 4002/změna Z1 (274002) - červen 2018
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
65 Kč vč. DPH
505047 ČSN 27 4007/změna Z1 (274007) - červen 2018
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
32 Kč vč. DPH
505246 ČSN EN 16839 (280329) - červen 2018 nové vydání
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku
440 Kč vč. DPH
504507 ČSN EN 13103-1 (280513) - červen 2018
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504506 ČSN EN 14478 (284001) - červen 2018 nové vydání
Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
505043 ČSN ISO 16787 (300647) - červen 2018 nové vydání
Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
504511 ČSN EN 2119 (312146) - červen 2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Dráty pro nýty - 2 mm <= D <= 10 mm - Rm >= 960 MPa
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504513 ČSN EN 2174 (312147) - červen 2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De <= 100 mm - Rm >= 850 MPa
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504512 ČSN EN 2135 (312175) - červen 2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL61 - Nauhličená, kalená a popouštěná - Tyče - De <= 40 mm
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504510 ČSN EN 2137 (312176) - červen 2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL75 - 1 100 MPa <= Rm <= 1 250 MPa - Tyče - De <= 100 mm
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504508 ČSN EN 2221 (312177) - červen 2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Duté tyče - 3,5 mm <= a <= 55 mm
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504509 ČSN EN 2222 (312178) - červen 2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
505267 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Oprava 1 (332000) - červen 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Změna bude zrušena k 7. červenci 2020
20 Kč vč. DPH
505268 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3/Oprava 1 (332000) - červen 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
20 Kč vč. DPH
504515 ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160) - červen 2018
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504516 ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160) - červen 2018
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504518 ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160) - červen 2018
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504514 ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160) - červen 2018 nové vydání
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505069 ČSN EN 61400-25-5/změna Z1 (333160) - červen 2018
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
Změna bude zrušena k 25. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504085 ČSN EN 50341-2-8 (333300) - červen 2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-8: Národní normativní aspekty (NNA) pro Francii (založena na EN 50341-1:2012)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504834 ČSN EN 61000-6-5/Oprava 1 (333432) - červen 2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
505165 ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502) - červen 2018
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Obecný RAMS postup
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
770 Kč vč. DPH
505164 ČSN EN 50126-2 (333502) - červen 2018
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
590 Kč vč. DPH
505233 ČSN EN 50126/změna Z1 (333502) - červen 2018
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces
Změna bude zrušena k 3. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
505099 ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 (334591) - červen 2018 nové vydání
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory
440 Kč vč. DPH
505100 ČSN EN 50131-2-2/změna Z2 (334591) - červen 2018
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory
Změna bude zrušena k 11. září 2020
32 Kč vč. DPH
505097 ČSN EN 50134-2 ed. 2 (334594) - červen 2018 nové vydání
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení
350 Kč vč. DPH
505098 ČSN EN 50134-2/změna Z1 (334594) - červen 2018
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení
Změna bude zrušena k 14. srpnu 2020
32 Kč vč. DPH
505222 ČSN CLC/TS 50661-1 (334597) - červen 2018
Poplachové systémy - Vnější perimetr zabezpečovacích systémů - Část 1: Systémové požadavky
550 Kč vč. DPH
505225 ČSN EN 62351-7 (335011) - červen 2018 nové vydání
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)
1 100 Kč vč. DPH
504936 ČSN EN 50562 (341523) - červen 2018
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
570 Kč vč. DPH
505057 ČSN EN 62580-1/změna A11 (342691) - červen 2018
Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura
65 Kč vč. DPH
505199 ČSN EN 60068-2-69 ed. 3/Oprava 1 (345791) - červen 2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)
20 Kč vč. DPH
505226 ČSN EN 50588-1 ed. 2 (351111) - červen 2018 nové vydání
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky
350 Kč vč. DPH
505227 ČSN EN 50588-1/změna Z1 (351111) - červen 2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky
Změna bude zrušena k 3. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
505138 ČSN EN 60947-5-1 ed. 2/změna Z1 (354101) - červen 2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů
Změna bude zrušena k 15. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
505137 ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101) - červen 2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů
770 Kč vč. DPH
505107 ČSN IEC 62880-1 (358796) - červen 2018
Polovodičové součástky - Normalizovaná zkouška migrace vyvolaná namáháním - Část 1: Normalizovaná zkouška namáhání mědi
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505122 ČSN EN 60793-1-45/změna Z1 (359213) - červen 2018
Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole
Změna bude zrušena k 14. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
505121 ČSN EN IEC 60793-1-45 ed. 2 (359213) - červen 2018
Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
505221 ČSN EN 60901/změna A6 (360277) - červen 2018
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení
1 100 Kč vč. DPH
505112 ČSN EN 60238 ed. 4/změna Z1 (360383) - červen 2018
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje
Změna bude zrušena k 23. březnu 2021
32 Kč vč. DPH
505110 ČSN EN IEC 60238 ed. 5 (360383) - červen 2018
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
505109 ČSN EN 60598-2-17 +A2/změna Z1 (360600) - červen 2018
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 17: Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní) (obsahuje změnu A2:1991)
Změna bude zrušena k 23. březnu 2021
32 Kč vč. DPH
505134 ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 (360600) - červen 2018 nové vydání
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití
230 Kč vč. DPH
505135 ČSN EN 60598-2-4/změna Z1 (360600) - červen 2018
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití
Změna bude zrušena k 30. březnu 2021
32 Kč vč. DPH
505141 ČSN EN 60598-2-7/změna Z1 (360600) - červen 2018
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách
Změna bude zrušena k 30. březnu 2021
32 Kč vč. DPH
505108 ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600) - červen 2018
Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)
230 Kč vč. DPH
505218 ČSN EN 50569/změna A1 (361050) - červen 2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely
125 Kč vč. DPH
505219 ČSN EN 50570/změna A1 (361050) - červen 2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely
125 Kč vč. DPH
505220 ČSN EN 50571/změna A1 (361050) - červen 2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely
125 Kč vč. DPH
505079 ČSN EN 60350-2 ed. 2 (361060) - červen 2018 nové vydání
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce
590 Kč vč. DPH
505080 ČSN EN 60350-2/změna Z1 (361060) - červen 2018
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce
Změna bude zrušena k 19. lednu 2021
32 Kč vč. DPH
505070 ČSN EN 62841-2-1 (361510) - červen 2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky
440 Kč vč. DPH
505072 ČSN EN 62841-3-14 (361510) - červen 2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-14: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů
340 Kč vč. DPH
505074 ČSN EN 60745-2-1 ed. 2/změna Z1 (361551) - červen 2018
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky
Změna bude zrušena k 19. lednu 2022
32 Kč vč. DPH
505253 ČSN EN 50360 ed. 2 (367901) - červen 2018 nové vydání
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha
190 Kč vč. DPH
505255 ČSN EN 50360/změna Z1 (367901) - červen 2018
Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz)
Změna bude zrušena k 24. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
505252 ČSN EN 50385 ed. 2 (367908) - červen 2018 nové vydání
Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh
190 Kč vč. DPH
505257 ČSN EN 50385/změna Z1 (367908) - červen 2018
Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Obyvatelstvo
Změna bude zrušena k 24. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
505251 ČSN EN 50401 ed. 2 (367912) - červen 2018 nové vydání
Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu
190 Kč vč. DPH
505256 ČSN EN 50401/změna Z1 (367912) - červen 2018
Výrobková norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu
Změna bude zrušena k 24. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
505254 ČSN EN 50566 ed. 2 (367925) - červen 2018 nové vydání
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla
190 Kč vč. DPH
505258 ČSN EN 50566/změna Z1 (367925) - červen 2018
Norma výrobku pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz)
Změna bude zrušena k 24. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
504519 ČSN EN IEC 62919 (368696) - červen 2018
Bezestresová správa obsahu - Monitorování a správa osobního digitálního obsahu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
505136 ČSN EN 63080 (368699) - červen 2018
Termíny a definice přístupnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
505094 ČSN CLC/TS 50625-3-3 (369082) - červen 2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje
350 Kč vč. DPH
505095 ČSN CLC/TS 50625-3-4 (369082) - červen 2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-4: Specifikace k odstraňování znečištění - zařízení pro teplotní výměnu
550 Kč vč. DPH
505104 ČSN CLC/TS 50625-4 (369082) - červen 2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ
230 Kč vč. DPH
505200 TNI CEN/TR 16829 (378394) - červen 2018 nové vydání
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
550 Kč vč. DPH
505207 ČSN EN ISO 16859-1 (420375) - červen 2018 nové vydání
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda
340 Kč vč. DPH
505208 ČSN EN ISO 16859-2 (420375) - červen 2018 nové vydání
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů
230 Kč vč. DPH
505209 ČSN EN ISO 16859-3 (420375) - červen 2018 nové vydání
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček
230 Kč vč. DPH
505204 ČSN ISO 16630 (420438) - červen 2018 nové vydání
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru
190 Kč vč. DPH
505205 ČSN EN ISO 5754 (420774) - červen 2018
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu
125 Kč vč. DPH
505206 ČSN EN ISO 4492 (420890) - červen 2018 nové vydání
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním
230 Kč vč. DPH
504521 ČSN EN 10263-5 (421079) - červen 2018 nové vydání
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504520 ČSN EN 12681-1 (429716) - červen 2018
Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 1: Technika několika filmů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504863 ČSN ISO 13909-1 (441314) - červen 2018 nové vydání
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
190 Kč vč. DPH
504523 ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - červen 2018 nové vydání
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504522 ČSN P CEN ISO/TS 17969 (452002) - červen 2018 nové vydání
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
505044 ČSN EN 16939 (467086) - červen 2018 nové vydání
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie
340 Kč vč. DPH
505106 ČSN EN ISO 5395-3/změna A2 (470617) - červen 2018
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou
125 Kč vč. DPH
505262 ČSN EN 1853 (470626) - červen 2018 nové vydání
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost
440 Kč vč. DPH
504525 ČSN EN ISO 19085-3 (496072) - červen 2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504526 ČSN EN ISO 19085-6 (496072) - červen 2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky (vrcholové)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504527 ČSN EN ISO 287 (500306) - červen 2018 nové vydání
Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
505230 ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - červen 2018 nové vydání
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků
230 Kč vč. DPH
504528 ČSN EN ISO 11746/změna A1 (560530) - červen 2018
Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
505144 ČSN ISO 2285 (621452) - červen 2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu
230 Kč vč. DPH
505143 ČSN ISO 4662 (621480) - červen 2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti
350 Kč vč. DPH
505142 ČSN ISO 4665 (621528) - červen 2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí
230 Kč vč. DPH
505101 ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - červen 2018 nové vydání
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření
230 Kč vč. DPH
504531 ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - červen 2018 nové vydání
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504529 ČSN EN ISO 294-5 (640210) - červen 2018 nové vydání
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504533 ČSN EN ISO 10210 (640514) - červen 2018
Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504536 ČSN EN ISO 14853 (640516) - červen 2018
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504535 ČSN EN ISO 15985 (640517) - červen 2018
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504534 ČSN EN ISO 18830 (640518) - červen 2018
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504537 ČSN EN ISO 19679 (640519) - červen 2018
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504538 ČSN EN ISO 11295 (646402) - červen 2018 nové vydání
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504532 ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - červen 2018 nové vydání
Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504530 ČSN EN 15534-1 +A1 (649330) - červen 2018 nové vydání
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505264 ČSN EN 14069 (654839) - červen 2018 nové vydání
Materiály k vápnění půd - Rozdělení, specifikace a označování
340 Kč vč. DPH
505273 ČSN EN 13368-2 (654851) - červen 2018 nové vydání
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo chelatačních činidel iontovou párovou chromatografií
340 Kč vč. DPH
504543 ČSN EN ISO 4259-1 (656003) - červen 2018
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
590 Kč vč. DPH
504542 ČSN EN ISO 4259-2 (656003) - červen 2018
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
440 Kč vč. DPH
504539 ČSN EN 13398 (657101) - červen 2018 nové vydání
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504540 ČSN EN 13399 (657102) - červen 2018 nové vydání
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
505131 ČSN EN 13588 (657108) - červen 2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem
340 Kč vč. DPH
504541 ČSN EN 16766 (659810) - červen 2018
Rozpouštědla z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
505123 ČSN EN 12791 +A1 (665218) - červen 2018 nové vydání
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)
350 Kč vč. DPH
504544 ČSN EN 301 (668504) - červen 2018 nové vydání
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504545 ČSN EN 15969-1 (699050) - červen 2018 nové vydání
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504546 ČSN EN 15969-2 (699050) - červen 2018 nové vydání
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
505068 ČSN EN ISO 17892-8 (721007) - červen 2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504363 ČSN EN ISO 9806 (730304) - červen 2018 nové vydání
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
504548 ČSN EN ISO 20108 (730507) - červen 2018
Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
505113 ČSN EN ISO 16283-1/změna A1 (730511) - červen 2018
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
230 Kč vč. DPH
505048 ČSN EN 13381-4 (730858) - červen 2018 nové vydání
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
590 Kč vč. DPH
504571 ČSN EN 1993-1-5/změna A1 (731401) - červen 2018
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
504358 ČSN EN 1993-1-6/změna A1 (731401) - červen 2018
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504369 ČSN EN 1993-4-1/změna A1 (731441) - červen 2018
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504360 ČSN EN 1993-4-2/změna A1 (731442) - červen 2018
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504547 ČSN EN 1090-5 (732601) - červen 2018
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504364 ČSN P CEN/TR 17052 (732602) - červen 2018
Směrnice pro používání EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
505259 ČSN EN 16475-7 (734245) - červen 2018 nové vydání
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
350 Kč vč. DPH
505202 ČSN 73 6132 (736132) - červen 2018 nové vydání
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze
190 Kč vč. DPH
505203 ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140) - červen 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu
350 Kč vč. DPH
504549 ČSN EN 12697-10 (736160) - červen 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504900 ČSN EN 16704-3 (736395) - červen 2018 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji
340 Kč vč. DPH
505091 ČSN EN 12675 (737041) - červen 2018 nové vydání
Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky
230 Kč vč. DPH
503205 ČSN EN 14351-1 +A1/změna Z2 (746075) - červen 2018
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Změna bude zrušena k 30. červnu 2018
32 Kč vč. DPH
503204 ČSN EN 14351-1 +A2 (746075) - červen 2018 nové vydání
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře
570 Kč vč. DPH
505093 ČSN 74 6078 (746078) - červen 2018
Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití
230 Kč vč. DPH
505232 ČSN EN 16323 (750162) - červen 2018 nové vydání
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
770 Kč vč. DPH
504551 ČSN EN 1406 (755811) - červen 2018 nové vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
505269 ČSN EN ISO 13843 (757015) - červen 2018 nové vydání
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod
570 Kč vč. DPH
505201 ČSN ISO 5667-4 (757051) - červen 2018 nové vydání
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží
350 Kč vč. DPH
504550 ČSN EN ISO 9696 (757617) - červen 2018
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504552 ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - červen 2018
Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
505028 ČSN EN 13361 ed. 2 (806164) - červen 2018 nové vydání
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505032 ČSN EN 13361/změna Z1 (806164) - červen 2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
505033 ČSN EN 13491 ed. 2 (806165) - červen 2018 nové vydání
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505034 ČSN EN 13491/změna Z1 (806165) - červen 2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
505119 ČSN EN 13492 ed. 2 (806166) - červen 2018 nové vydání
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505120 ČSN EN 13492/změna Z1 (806166) - červen 2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
505118 ČSN EN 16993 (806173) - červen 2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505027 ČSN EN 16994 (806174) - červen 2018
Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
505029 ČSN EN 13362 ed. 2 (806185) - červen 2018 nové vydání
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505031 ČSN EN 13362/změna Z1 (806185) - červen 2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
505116 ČSN EN 13493 ed. 2 (806186) - červen 2018 nové vydání
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505117 ČSN EN 13493/změna Z1 (806186) - červen 2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
505114 ČSN EN 15382 ed. 2 (806194) - červen 2018 nové vydání
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505115 ČSN EN 15382/změna Z1 (806194) - červen 2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
505231 ČSN EN 13402-3 (807035) - červen 2018 nové vydání
Označování velikosti oblečení - Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů
440 Kč vč. DPH
504561 ČSN EN ISO 19918 (832728) - červen 2018
Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504560 ČSN EN ISO 27065 (832729) - červen 2018
Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
505243 ČSN EN 342 (832760) - červen 2018 nové vydání
Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu
340 Kč vč. DPH
504562 ČSN EN 14058 (832762) - červen 2018 nové vydání
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
505244 ČSN EN 13277-8 (832776) - červen 2018
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate
230 Kč vč. DPH
504559 ČSN EN 14225-1 (832810) - červen 2018 nové vydání
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
440 Kč vč. DPH
504558 ČSN EN 14225-2 (832810) - červen 2018 nové vydání
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
440 Kč vč. DPH
504557 ČSN EN 14225-3 (832810) - červen 2018 nové vydání
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované oděvní sestavy a součásti - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
440 Kč vč. DPH
504554 ČSN EN 13284-1 (834617) - červen 2018 nové vydání
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504553 ČSN EN 13284-2 (834617) - červen 2018 nové vydání
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504555 ČSN EN ISO 11508 (836610) - červen 2018 nové vydání
Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504556 ČSN EN ISO 11504 (836703) - červen 2018
Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
505124 ČSN EN ISO 17664 (855263) - červen 2018 nové vydání
Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků
340 Kč vč. DPH
504563 ČSN EN ISO 14457 (856016) - červen 2018 nové vydání
Stomatologie - Násadce a motory
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
505238 ČSN EN ISO 7886-1 (856173) - červen 2018 nové vydání
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 1: Stříkačky pro manuální použití
350 Kč vč. DPH
504494 ČSN ETSI EN 300 019-2-1 V2.3.1 (872001) - červen 2018
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504492 ČSN ETSI EN 300 019-2-2 V2.4.1 (872001) - červen 2018
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504384 ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 (874008) - červen 2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504565 ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.7.1 (875011) - červen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504566 ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.7.1 (875011) - červen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504564 ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.7.1 (875011) - červen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 730 Kč vč. DPH
504499 ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.7.1 (875011) - červen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
504498 ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.7.1 (875011) - červen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 730 Kč vč. DPH
504497 ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.7.1 (875011) - červen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504496 ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.7.1 (875011) - červen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
504495 ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.7.1 (875011) - červen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
504374 ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (875031) - červen 2018
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504376 ČSN ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (875107) - červen 2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 1: Společné technické požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504382 ČSN ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (875107) - červen 2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504381 ČSN ETSI EN 301 843-4 V2.2.1 (875107) - červen 2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504380 ČSN ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (875107) - červen 2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504379 ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.2.1 (875107) - červen 2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, provozovaných v kmitočtových pásmech nad 3 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504378 ČSN ETSI EN 301 843-7 V1.1.1 (875107) - červen 2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 7: Zvláštní podmínky pro zařízení námořního širokopásmového rádiového spoje
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504375 ČSN ETSI EN 301 925 V1.5.1 (875114) - červen 2018
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504493 ČSN ETSI EN 302 608 V2.1.1 (875147) - červen 2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504383 ČSN ETSI EN 300 797 V1.3.1 (879035) - červen 2018
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní servisního přenosu (STI)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
505132 ČSN EN 581-1 (913010) - červen 2018 nové vydání
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
190 Kč vč. DPH
505105 ČSN EN 581-3 (913010) - červen 2018 nové vydání
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky na stolový nábytek
190 Kč vč. DPH
505096 ČSN EN 13329 +A1 (917878) - červen 2018 nové vydání
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení
440 Kč vč. DPH
505092 ČSN EN 13845 (917887) - červen 2018 nové vydání
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace
340 Kč vč. DPH
504569 ČSN EN ISO 20957-10 (940201) - červen 2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504570 ČSN EN ISO 20957-8 (940201) - červen 2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504568 ČSN EN ISO 20380 (940921) - červen 2018
Veřejné plavecké bazény - Systém počítačové vizuální kontroly pro zjišťování nehod utopením v plaveckých bazénech - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504567 ČSN EN 16869 (942060) - červen 2018
Návrh/konstrukce zajištěných cest (Via Ferratas)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504773 ČSN EN ISO 11073-10101/změna A1 (980014) - červen 2018
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10101: Nomenklatura
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504771 ČSN EN ISO 11615 (981035) - červen 2018 nové vydání
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
504772 ČSN EN ISO 11616 (981036) - červen 2018 nové vydání
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH