ČSN (normy i změny) z června 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13373-7 (011440) - červen 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách

340 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - červen 2018 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 16829 (015020) - červen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Automatizované zkoušení ultrazvukem - Výběr a použití systémů

340 Kč

ČSN ISO 14813-1 (018200) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 14817-1 (018204) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Centrální datový slovník ITS - Část 1: Požadavky na definice dat ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 14817-2 (018204) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Centrální datový slovník ITS - Část 2: Řízení centrálního registru datových konceptů ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15784-2 (018271) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

695 Kč

TNI ISO/TR 16786 (018276) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 16407-1 (018385) - červen 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16410-1 (018385) - červen 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19299 (018397) - červen 2018

Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398) - červen 2018 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-10 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-2 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 17427-3 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI ISO/TR 17427-4 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI ISO/TR 17427-6 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-7 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-8 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/TR 17427-9 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11126-10 (038236) - červen 2018 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-11 (050063) - červen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel

190 Kč

ČSN EN ISO 13916 (050220) - červen 2018 aktuální vydání

Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - červen 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

440 Kč

ČSN EN ISO 19285 (051172) - červen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 5175-1 (054230) - červen 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5175-2 (054230) - červen 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - červen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12098-3 (060330) - červen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-15 (125301) - červen 2018

Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 816 (137103) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-3-13 ed. 2 (184001) - červen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 61784-3-13/změna Z1 (184001) - červen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020.

32 Kč

ČSN EN 61784-3-17 (184001) - červen 2018

Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 (184001) - červen 2018 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61784-3-8/změna Z1 (184001) - červen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020.

32 Kč

ČSN EN 62453-301/změna A1 (184023) - červen 2018

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 62948 (184026) - červen 2018

Průmyslové sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WIA-FA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14889/změna A1 (195106) - červen 2018

Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16671/změna A1 (195303) - červen 2018

Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 6416 (259351) - červen 2018 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny (metodou transit time / time of flight)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 505 (260386) - červen 2018 aktuální vydání

Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1907 (273002) - červen 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 27 4002/změna Z1 (274002) - červen 2018

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 4007/změna Z1 (274007) - červen 2018

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

32 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16839 (280329) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku

440 Kč

ČSN EN 14478 (284001) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 16787 (300647) - červen 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2119 (312146) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Dráty pro nýty - 2 mm ≤ D ≤ 10 mm - Rm ≥ 960 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2174 (312147) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De ≤ 100 mm - Rm ≥ 850 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2135 (312175) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL61 - Nauhličená, kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2137 (312176) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL75 - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Tyče - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2221 (312177) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Duté tyče - 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2222 (312178) - červen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Oprava 1 (332000) - červen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 7. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3/Oprava 1 (332000) - červen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

20 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160) - červen 2018

Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160) - červen 2018

Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160) - červen 2018

Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 3. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160) - červen 2018 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61400-25-5/změna Z1 (333160) - červen 2018

Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

Změna bude zrušena k 25. říjnu 2020.

32 Kč

ČSN EN 50341-2-8 (333300) - červen 2018

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-8: Národní normativní aspekty (NNA) pro Francii (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61000-6-5/Oprava 1 (333432) - červen 2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 50126/změna Z1 (333502) - červen 2018

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces

Změna byla zrušena k 3. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 (334591) - červen 2018 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

440 Kč

ČSN EN 50131-2-2/změna Z2 (334591) - červen 2018

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

Změna byla zrušena k 11. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50134-2 ed. 2 (334594) - červen 2018 aktuální vydání

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení

350 Kč

ČSN EN 50134-2/změna Z1 (334594) - červen 2018

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50661-1 (334597) - červen 2018

Poplachové systémy - Vnější perimetr zabezpečovacích systémů - Část 1: Systémové požadavky

550 Kč

ČSN EN 62351-7 (335011) - červen 2018 aktuální vydání

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)

1 690 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62580-1/změna A11 (342691) - červen 2018

Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura

65 Kč

ČSN EN 60068-2-69 ed. 3/Oprava 1 (345791) - červen 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50588-1 ed. 2 (351111) - červen 2018 aktuální vydání

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 50588-1/změna Z1 (351111) - červen 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 3. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2/změna Z1 (354101) - červen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Změna bude zrušena k 15. prosinci 2020.

32 Kč

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101) - červen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

790 Kč

ČSN IEC 62880-1 (358796) - červen 2018

Polovodičové součástky - Normalizovaná zkouška migrace vyvolaná namáháním - Část 1: Normalizovaná zkouška namáhání mědi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-45/změna Z1 (359213) - červen 2018

Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole

Změna bude zrušena k 14. prosinci 2020.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-45 ed. 2 (359213) - červen 2018

Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60901/změna A6 (360277) - červen 2018

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

1 100 Kč

ČSN EN 60238 ed. 4/změna Z1 (360383) - červen 2018

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna bude zrušena k 23. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60238 ed. 5 (360383) - červen 2018

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 000 Kč

ČSN EN 60598-2-17 +A2/změna Z1 (360600) - červen 2018

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 17: Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní) (obsahuje změnu A2:1991)

Změna bude zrušena k 23. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 (360600) - červen 2018 aktuální vydání

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití

230 Kč

ČSN EN 60598-2-4/změna Z1 (360600) - červen 2018

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití

Změna bude zrušena k 30. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 60598-2-7/změna Z1 (360600) - červen 2018

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

Změna bude zrušena k 30. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600) - červen 2018

Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)

230 Kč

ČSN EN 50569/změna A1 (361050) - červen 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 50570/změna A1 (361050) - červen 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 50571/změna A1 (361050) - červen 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN 60350-2 ed. 2 (361060) - červen 2018 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce

590 Kč

ČSN EN 60350-2/změna Z1 (361060) - červen 2018

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 19. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN 62841-2-1 (361510) - červen 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.19t

565 Kč

ČSN EN 62841-3-14 (361510) - červen 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-14: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů

340 Kč

ČSN EN 60745-2-1 ed. 2/změna Z1 (361551) - červen 2018

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

Změna bude zrušena k 19. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50360 ed. 2 (367901) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha

190 Kč

ČSN EN 50360/změna Z1 (367901) - červen 2018

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz)

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50385 ed. 2 (367908) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh

190 Kč

ČSN EN 50385/změna Z1 (367908) - červen 2018

Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Obyvatelstvo

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50401 ed. 2 (367912) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu

190 Kč

ČSN EN 50401/změna Z1 (367912) - červen 2018

Výrobková norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50566 ed. 2 (367925) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla

190 Kč

ČSN EN 50566/změna Z1 (367925) - červen 2018

Norma výrobku pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz)

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 62919 (368696) - červen 2018

Bezestresová správa obsahu - Monitorování a správa osobního digitálního obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 63080 (368699) - červen 2018

Termíny a definice přístupnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-3 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje

350 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-4 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-4: Specifikace k odstraňování znečištění - zařízení pro teplotní výměnu

550 Kč

ČSN CLC/TS 50625-4 (369082) - červen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 16859-1 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 16859-2 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 16859-3 (420375) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček

230 Kč

ČSN ISO 16630 (420438) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru

190 Kč

ČSN EN ISO 5754 (420774) - červen 2018

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu

125 Kč

ČSN EN ISO 4492 (420890) - červen 2018 aktuální vydání

Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 13909-1 (441314) - červen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

210 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - červen 2018 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17969 (452002) - červen 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 16939 (467086) - červen 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 5395-3/změna A2 (470617) - červen 2018

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou

125 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 287 (500306) - červen 2018 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - červen 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 11746/změna A1 (560530) - červen 2018

Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 2285 (621452) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu

230 Kč

ČSN ISO 4662 (621480) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti

350 Kč

ČSN ISO 4665 (621528) - červen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření

230 Kč

ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10210 (640514) - červen 2018

Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14853 (640516) - červen 2018

Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15985 (640517) - červen 2018

Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18830 (640518) - červen 2018

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - červen 2018

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - červen 2018 aktuální vydání

Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - červen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15534-1 +A1 (649330) - červen 2018 aktuální vydání

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14069 (654839) - červen 2018 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Rozdělení, specifikace a označování

340 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - červen 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo chelatačních činidel iontovou párovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - červen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

340 Kč

ČSN EN 16766 (659810) - červen 2018

Rozpouštědla z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12791 +A1 (665218) - červen 2018 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)

350 Kč

ČSN EN 301 (668504) - červen 2018 aktuální vydání

Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 15969-1 (699050) - červen 2018 aktuální vydání

Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15969-2 (699050) - červen 2018 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-8 (721007) - červen 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9806 (730304) - červen 2018 aktuální vydání

Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 20108 (730507) - červen 2018

Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16283-1/změna A1 (730511) - červen 2018

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

230 Kč

ČSN EN 13381-4 (730858) - červen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

590 Kč

ČSN EN 1993-1-6/změna A1 (731401) - červen 2018

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1993-4-1/změna A1 (731441) - červen 2018

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1090-5 (732601) - červen 2018

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TR 17052 (732602) - červen 2018

Směrnice pro používání EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16475-7 (734245) - červen 2018 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN 73 6132 (736132) - červen 2018 aktuální vydání

Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze

190 Kč

ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140) - červen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu

350 Kč

ČSN EN 16704-3 (736395) - červen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji

340 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - červen 2018 aktuální vydání

Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14351-1 +A1/změna Z2 (746075) - červen 2018

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

Změna byla zrušena k 30. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14351-1 +A2 (746075) - červen 2018 aktuální vydání

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře

570 Kč

ČSN 74 6078 (746078) - červen 2018

Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16323 (750162) - červen 2018 aktuální vydání

Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod

770 Kč

ČSN EN 1406 (755811) - červen 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13843 (757015) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod

570 Kč

ČSN ISO 5667-4 (757051) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

350 Kč

ČSN EN ISO 9696 (757617) - červen 2018

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - červen 2018

Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13361 ed. 2 (806164) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13361/změna Z1 (806164) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13491 ed. 2 (806165) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13491/změna Z1 (806165) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13492 ed. 2 (806166) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13492/změna Z1 (806166) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16993 (806173) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16994 (806174) - červen 2018

Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13362 ed. 2 (806185) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13362/změna Z1 (806185) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13493 ed. 2 (806186) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13493/změna Z1 (806186) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15382 ed. 2 (806194) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15382/změna Z1 (806194) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13402-3 (807035) - červen 2018 aktuální vydání

Označování velikosti oblečení - Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů

440 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 19918 (832728) - červen 2018

Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 27065 (832729) - červen 2018

Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN 342 (832760) - červen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu

340 Kč

ČSN EN 13277-8 (832776) - červen 2018

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate

230 Kč

ČSN EN 13284-1 (834617) - červen 2018 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13284-2 (834617) - červen 2018 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11508 (836610) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11504 (836703) - červen 2018

Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 17664 (855263) - červen 2018 aktuální vydání

Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků

340 Kč

ČSN EN ISO 14457 (856016) - červen 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Násadce a motory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7886-1 (856173) - červen 2018 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 1: Stříkačky pro manuální použití

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-1 V2.3.1 (872001) - červen 2018

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 019-2-2 V2.4.1 (872001) - červen 2018

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 (874008) - červen 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.7.1 (875011) - červen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.7.1 (875011) - červen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.7.1 (875011) - červen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.7.1 (875011) - červen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.7.1 (875011) - červen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.7.1 (875011) - červen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.7.1 (875011) - červen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.7.1 (875011) - červen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (875031) - červen 2018

Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (875107) - červen 2018

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 1: Společné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (875107) - červen 2018

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-4 V2.2.1 (875107) - červen 2018

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (875107) - červen 2018

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.2.1 (875107) - červen 2018

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, provozovaných v kmitočtových pásmech nad 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-7 V1.1.1 (875107) - červen 2018

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 7: Zvláštní podmínky pro zařízení námořního širokopásmového rádiového spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 925 V1.5.1 (875114) - červen 2018

Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 608 V2.1.1 (875147) - červen 2018

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 797 V1.3.1 (879035) - červen 2018

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní servisního přenosu (STI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 581-1 (913010) - červen 2018 aktuální vydání

Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 581-3 (913010) - červen 2018 aktuální vydání

Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky na stolový nábytek

190 Kč

ČSN EN 13329 +A1 (917878) - červen 2018 aktuální vydání

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 13845 (917887) - červen 2018 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 20957-10 (940201) - červen 2018

Stacionární tréninková zařízení - Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20957-8 (940201) - červen 2018

Stacionární tréninková zařízení - Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20380 (940921) - červen 2018

Veřejné plavecké bazény - Systém počítačové vizuální kontroly pro zjišťování nehod utopením v plaveckých bazénech - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16869 (942060) - červen 2018

Návrh/konstrukce zajištěných cest (Via Ferratas)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-10101/změna A1 (980014) - červen 2018

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 10101: Nomenklatura

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 11615 (981035) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11616 (981036) - červen 2018 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč