ČSN EN 63080 (368699) Nové vydání

Termíny přístupnosti a jejich definice

ČSN EN 63080 Termíny přístupnosti a jejich definice
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument obsahuje seznam aktuálně používané terminologie popisující přístupnost a termíny, které využijí tvůrci mezinárodních norem. Je důležité standardizovat a definovat obecně uznávaný seznam termínů již používaných a vyskytujících se ve stávajících doporučeních a rezolucích ITU, spolu s těmi, které jsou uvedeny v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD). Bez takového seznamu by mohla vznikat nedorozumění nejen na straně autorů a tvůrců standardů, ale i na straně široké veřejnosti. Je také důležité eliminovat takovou terminologii, která se již nepoužívá nebo může být osobami se zdravotním postižením (OZP) a dalšími cílovými skupinami vnímána jako ponižující a nedůstojná.
Terminologie uvedená v tomto dokumentu je určena k použití při mezinárodní komunikaci, zejména v angličtině, ohledně přístupnosti telekomunikačních a informačních a komunikačních technologií. Lze ji také používat v kontextu každodenního života a v jiných situacích, jako je návrh webu a jiných písemností, nebo při standardizaci ICT, telekomunikací a rozhlasového a televizního vysílání. Dokument si klade za cíl stát se součástí hlavního proudu budoucích vyhlášek, směrnic a akademických dokumentů při zachování konzistentnosti se stávajícím globálním chápáním problému. Další práce, které budou teprve sepsány, vytvořeny nebo schváleny v budoucnu, mohou obsahovat případné termíny doplněné v dodatcích, které budou shledány vhodnými a přidány na základě konsensu.

Označení ČSN EN 63080 (368699)
Katalogové číslo 511117
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135111176
Tato norma nahradila ČSN EN 63080 (368699) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)