ČSN 73 6132 (736132) Aktuální vydání

Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze

ČSN 73 6132 Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky České republiky na kationaktivní asfaltové emulze, definuje výběr druhů a účel použití jednotlivých typů emulzí při výstavbě a údržbě vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních, dopravních a jiných ploch.
Tato norma navazuje na harmonizovanou ČSN EN 13808 výběrem specifikovaných druhů a tříd vlastností pro jejich technické požadavky. Touto normou nejsou měněny metody zkoušení a nejsou dotčeny povinnosti při posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).1)
Účelem této normy není definovat všechny možné kombinace tříd vlastností kationaktivních asfaltových emulzí vhodných pro dané použití. Norma definuje pouze druhy typické, které jsou zavedeny v České republice. Je možné použít i jiné druhy, u nichž se výběr vlastnosti pro technické požadavky posoudí v procesu osvědčování u oznámeného subjektu2) a vhodnost pro použití ve stavbě se posoudí podle platných norem a předpisů v oboru stavby vozovek.

Označení ČSN 73 6132 (736132)
Katalogové číslo 505202
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135052028
Tato norma nahradila ČSN 73 6132 (736132) z května 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 32
  • ČSN 736132
  • ČSN 73 61 32 : 2018
  • ČSN 736132:2018
  • ČSN 73 6132:2018