ČSN EN 1853 (470626) Zrušená norma

Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost

ČSN EN 1853 Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a konstrukci zemědělských přípojných vozidel se sklápěcí korbou, přívěsů nebo návěsů definovaných v 3.1. Zahrnuje také přípojné hákové nosiče výměnných nástaveb a přípojná vozidla s dopravníky definované v 3.9.
Tato norma se nevztahuje na přípojná vozidla vybavená odnímatelnými zařízeními a/nebo zadními rozmetacími zařízeními.
Přípojná vozidla vybavená výtlačným zařízením, lamelovým nebo jiným podlahovým dopravníkem smějí být vyjmuta z této normy, za předpokladu, že bude zavedena nová norma pro samosběrací vozy a přípojná vozidla pro převoz krmiv (prEN ISO 4254-17).
Tato evropská norma nestanovuje požadované úrovně vlastností pro identifikované bezpečnostní funkce.
Tato evropská norma použitá společně s normou EN ISO 4254-1 se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se zemědělských přípojných vozidel, pokud jsou používána v souladu s předpokládaným použitím a za důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz tabulka A.1) s výjimkou nebezpečí vyplývajících z:
- nebezpečí spojená s dopravními zařízeními jinými, než jsou definována v 3.9.1 a 3.9.2, například se zařízením pro vytlačování nákladu;
- rizika spojená s ochranou životního prostředí a bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích;
- nebezpečí spojená s brzděním.
Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce.
Tento dokument se nevztahuje na přípojná vozidla, která byla vyrobena před datem vydání jako EN.

Označení ČSN EN 1853 (470626)
Katalogové číslo 505262
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135052622
Norma byla zrušena k 1. 1. 2020
a nahrazena ČSN EN 1853 +AC (470626)
Tato norma nahradila ČSN EN 1853 +A1 (470626) z dubna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)