ČSN EN ISO 4259-2 (656003) Zrušená norma

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-2 Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodiku pro použití odhadů preciznosti zkušební metody odvozené z normy ISO 4259-1. Definuje zejména postupy pro stanovení limitů specifikací vlastností založených na přesnosti testovací metody, kde je vlastnost určena pomocí specifické zkušební metody, a při určování stavu shody se specifikací v případě, že mezi dodavatelem a příjemcem existují konfliktní výsledky. Další aplikace této testovací metody preciznosti jsou stručně popsány v zásadě bez souvisejících postupů.
Postupy v tomto dokumentu byly navrženy speciálně pro ropné a příbuzné výrobky, které jsou normálně homogenní. Postupy popsané v tomto dokumentu však mohou být použity i pro jiné typy homogenních výrobků. Je třeba pečlivé zvážení před použitím tohoto dokumentu na výrobky, u nichž může být předpoklad homogenity zpochybněn.

Označení ČSN EN ISO 4259-2 (656003)
Katalogové číslo 505854
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135058549
Norma byla zrušena k 1. 9. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 4259-2 +A1 (656003)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4259-2 (656003) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-2 +A1 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

ČSN EN ISO 4259-3 (656003)
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám