ČSN EN 50588-1 ed. 2 (351111) Aktuální vydání

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50588-1 ed. 2 Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 50588-1 ed.2

Tato evropská norma se týká středních výkonových transformátorů s nejvyšším napětím pro zařízení vyšším než 1,1 kV, ale nepřevyšujícím 36 kV a jmenovitým výkonem rovným nebo vyšším než 5 kVA, ale nižším než 40 MVA.
Norma uvádí termíny a definice vztahující se k výpočtu indexu špičkové účinnosti, deklarované hodnoty ztrát a elektrické charakteristiky. Jedna kapitola je věnovaná ztrátám naprázdno a nakrátko, hladinám hluku a impedanci nakrátko. Kapitola tolerance uvádí informace o tolerancích v průběhu přejímacích zkoušek u výrobce a pro dozor nad trhem. V normě se uvádí požadavky na výrobní kusové zkoušky, typové zkoušky a zvláštní zkoušky. Informativní příloha A obsahuje výpočet indexu špičkové účinnosti. V příloze B jsou uvedeny odchylky v nejvyšších napětích pro zařízení platné pro ČR, které jsou rozdílné v porovnání s praxí v ostatních zemích EU.

Označení ČSN EN 50588-1 ed. 2 (351111)
Katalogové číslo 505226
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2018
Datum účinnosti 1. 7. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135052264
Tato norma nahradila ČSN EN 50588-1 (351111) z května 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50588-2 (351111)
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA

ČSN EN 50588-3 (351111)
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

ČSN EN 50588-4 (351111)
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2