Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze září 2014

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
95697

ČSN EN 62198 (010694) - září 2014

Management rizik v projektech - Směrnice pro použití

440 Kč vč. DPH
95999

ČSN EN ISO 14031 (010931) - září 2014 aktuální vydání

Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice

550 Kč vč. DPH
95870

ČSN ISO 18436-4 (011445) - září 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 4: Provozní analýza maziv

230 Kč vč. DPH
95871

ČSN ISO 18436-6 (011445) - září 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise

230 Kč vč. DPH
95906

ČSN 01 3410 (013410) - září 2014 aktuální vydání

Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy

190 Kč vč. DPH
93247

ČSN ISO 9083 (014690) - září 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Aplikace na lodní ozubená kola

590 Kč vč. DPH
95878

ČSN EN ISO 16841 (024304) - září 2014

Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky

230 Kč vč. DPH
95877

ČSN EN 13906-3 (026001) - září 2014 aktuální vydání

Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 3: Zkrutné pružiny

340 Kč vč. DPH
95909

ČSN EN 60974-3 ed. 2/změna Z1 (052205) - září 2014

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95908

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (052205) - září 2014

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

340 Kč vč. DPH
96001

ČSN EN 12814-3 (056820) - září 2014 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu

340 Kč vč. DPH
95656

ČSN EN 13278 (061402) - září 2014 aktuální vydání

Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

770 Kč vč. DPH
96008

ČSN EN 1643 ed. 2 (061830) - září 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

440 Kč vč. DPH
96014

ČSN EN 1643/změna Z1 (061830) - září 2014

Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

Změna byla zrušena k 31. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96007

ČSN EN 203-1 (061901) - září 2014 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t


610 Kč vč. DPH
95839

ČSN EN 14129 (078634) - září 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG

350 Kč vč. DPH
95748

ČSN EN ISO 10121-1 (125004) - září 2014

Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95824

ČSN EN 13141-8 (127131) - září 2014 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95604

ČSN EN ISO 13482 (186505) - září 2014

Roboty a robotická zařízení - Bezpečnostní požadavky pro roboty určené k osobní péči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
94526

ČSN ISO 13041-3 (200308) - září 2014

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 3: Geometrické zkoušky pro stroje s obrácenými svislými pracovními vřeteny

440 Kč vč. DPH
94525

ČSN ISO 13041-6 (200308) - září 2014

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 6: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

230 Kč vč. DPH
96000

ČSN EN ISO 10360-8 (252011) - září 2014

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 8: Souřadnicové měřicí stroje s optickými snímači vzdálenosti

550 Kč vč. DPH
94564

ČSN EN ISO 5436-2 (252305) - září 2014 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony

340 Kč vč. DPH
95579

ČSN EN 60751 (258340) - září 2014 aktuální vydání

Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory

230 Kč vč. DPH
95822

ČSN EN ISO 18365 (259386) - září 2014 aktuální vydání

Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic

230 Kč vč. DPH
95761

ČSN EN 45545-2/Oprava 1 (280160) - září 2014

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95760

ČSN EN 45545-3/Oprava 1 (280160) - září 2014

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

20 Kč vč. DPH
95841

ČSN EN 16019 (283800) - září 2014

Železniční aplikace - Automatické spřáhlo - Požadavky na provedení, specifická geometrie rozhraní a zkušební metoda

340 Kč vč. DPH
95880

ČSN EN 12312-1 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

340 Kč vč. DPH
95881

ČSN EN 12312-2 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

340 Kč vč. DPH
95882

ČSN EN 12312-4 (319321) - září 2014 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

340 Kč vč. DPH
95817

ČSN IEC 60050-131/změna A2 (330050) - září 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

440 Kč vč. DPH
95808

ČSN EN 50438 ed. 2 (330127) - září 2014

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.16t, Z2 8.19t


Norma bude zrušena k 1. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

667 Kč vč. DPH
95809

ČSN EN 50438/změna Z1 (330127) - září 2014

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95405

ČSN EN 50553/Oprava 1 (330620) - září 2014

Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel

20 Kč vč. DPH
95901

ČSN EN 60079-14 ed. 3/změna Z1 (332320) - září 2014

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

Změna byla zrušena k 2. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95900

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320) - září 2014

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t


965 Kč vč. DPH
95914

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320) - září 2014 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

230 Kč vč. DPH
95915

ČSN EN 60079-31/změna Z1 (332320) - září 2014

Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95483

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - září 2014 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

230 Kč vč. DPH
95762

ČSN EN 50561-1 (334293) - září 2014

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 1: Zařízení pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč vč. DPH
95921

ČSN CLC/TS 50131-11/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení

65 Kč vč. DPH
95920

ČSN CLC/TS 50131-2-8/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory

Změna byla zrušena k 3. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95923

ČSN EN 50131-2-2/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

Změna bude zrušena k 11. září 2020.

65 Kč vč. DPH
95924

ČSN EN 50131-2-3/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

65 Kč vč. DPH
95925

ČSN EN 50131-2-4/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

65 Kč vč. DPH
95926

ČSN EN 50131-2-5/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

65 Kč vč. DPH
95927

ČSN EN 50131-2-6/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

65 Kč vč. DPH
95928

ČSN EN 50131-2-7-1/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

65 Kč vč. DPH
95929

ČSN EN 50131-2-7-2/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

65 Kč vč. DPH
95930

ČSN EN 50131-2-7-3/změna Z1 (334591) - září 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

65 Kč vč. DPH
95910

ČSN EN 50518-1 ed. 2 (334599) - září 2014 aktuální vydání

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky

340 Kč vč. DPH
95911

ČSN EN 50518-1/změna Z1 (334599) - září 2014

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky

Změna byla zrušena k 7. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95892

ČSN EN 50518-2 ed. 2 (334599) - září 2014 aktuální vydání

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky

230 Kč vč. DPH
95893

ČSN EN 50518-2/změna Z1 (334599) - září 2014

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky

Změna byla zrušena k 7. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95894

ČSN EN 50518-3 ed. 2 (334599) - září 2014 aktuální vydání

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz

190 Kč vč. DPH
95895

ČSN EN 50518-3/změna Z1 (334599) - září 2014

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Pracovní postupy a požadavky na provoz

Změna byla zrušena k 7. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95850

ČSN EN 61968-9 ed. 2 (334900) - září 2014 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení měřičů

2 600 Kč vč. DPH
95851

ČSN EN 61968-9/změna Z1 (334900) - září 2014

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení elektroměrů

Změna byla zrušena k 20. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95810

ČSN 34 2300 ed. 2 (342300) - září 2014 aktuální vydání

Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

190 Kč vč. DPH
95811

ČSN 34 2300/změna Z1 (342300) - září 2014

Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

Změna byla zrušena k 31. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95651

ČSN 34 7411 (347411) - září 2014

Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení

190 Kč vč. DPH
95863

ČSN 34 8031/změna Z2 (348031) - září 2014

Zkoušky vysokonapěťových izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

Změna byla zrušena k 17. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95862

ČSN EN 60507 (348031) - září 2014

Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t


370 Kč vč. DPH
95820

ČSN EN 61869-4 (351350) - září 2014

Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
95821

ČSN EN 60044-3/změna Z1 (351358) - září 2014

Přístrojové transformátory - Část 3: Kombinované transformátory

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95869

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2/změna A1 (354101) - září 2014

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

230 Kč vč. DPH
95765

ČSN EN 62586-1 (356240) - září 2014

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 10. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
95766

ČSN EN 62586-2 (356240) - září 2014

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.16t, Z1 2.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. srpnu 2020 (zobrazit náhrady).

997 Kč vč. DPH
95843

ČSN EN 60358-3 (358222) - září 2014

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 3: Střídavé a stejnosměrné vazební kondenzátory pro aplikace harmonických filtrů

230 Kč vč. DPH
95844

ČSN IEC 358/změna Z3 (358222) - září 2014

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2021.

32 Kč vč. DPH
95598

ČSN EN 62761 (358498) - září 2014

Instrukce pro metodu měření nelineárních vlastností součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve VF kmitočtovém pásmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95919

ČSN EN 50563/změna A1 (361060) - září 2014

Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu

65 Kč vč. DPH
95875

ČSN EN 62555 (364894) - září 2014

Ultrazvuk - Měření výkonu - Měniče a systémy pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
95897

ČSN EN 61937-6 ed. 2/změna A1 (367552) - září 2014

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
95903

ČSN EN 61786-1 (367926) - září 2014

Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
95902

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - září 2014

Informační technologie - Management služeb - Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1

440 Kč vč. DPH
95874

ČSN EN 62321-2 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

550 Kč vč. DPH
95873

ČSN EN 62321-3-1 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-1: Předběžné testování - olovo, rtuť, kadmium, celkový chrom a celkový brom metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

440 Kč vč. DPH
95856

ČSN EN 62321-3-2 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

350 Kč vč. DPH
95854

ČSN EN 62321-4 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t


465 Kč vč. DPH
95852

ČSN EN 62321-5 (369080) - září 2014

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 5: Kadmium, olovo a chrom v polymerech a elektronice a kadmium a olovo v kovech metodami AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

350 Kč vč. DPH
95886

ČSN EN 62321/změna Z2 (369080) - září 2014

Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery)

Změna bude zrušena k 2. květnu 2020.

32 Kč vč. DPH
95805

ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797) - září 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17t, Oprava 2 6.17t, Z1 7.17t


445 Kč vč. DPH
95679

ČSN EN ISO/IEC 27002 (369798) - září 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17t, Oprava 2 6.17t, Z1 7.17t


695 Kč vč. DPH
95588

ČSN EN ISO 15970 (386113) - září 2014

Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95589

ČSN EN ISO 15971 (386114) - září 2014

Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
95818

ČSN 38 9427/změna Z1 (389427) - září 2014

Požární armatury - Spojky

32 Kč vč. DPH
95600

ČSN EN ISO 27627 (450028) - září 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Kalibrování závitu vrtné trubky z hliníkové slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
93249

ČSN EN ISO 13691 (451411) - září 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vysokorychlostní převodové ozubené jednotky pro zvláštní účely

770 Kč vč. DPH
94551

ČSN 48 2117 (482117) - září 2014

Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování

230 Kč vč. DPH
95603

ČSN EN 16485 (490023) - září 2014

Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95606

ČSN EN ISO 14453 (500203) - září 2014 aktuální vydání

Vlákniny - Stanovení látek rozpustných v acetonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95605

ČSN EN ISO 12625-3 (500371) - září 2014 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky, objemové tloušťky a zdánlivé objemové hustoty a objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95616

ČSN EN 16418 (500430) - září 2014

Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních extraktů pomocí celkové metabolické hepatomové buněčné linie (HepG2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95613

ČSN EN 16472 (640155) - září 2014

Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95945

ČSN P CEN/TS 1452-7 (643185) - září 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody

340 Kč vč. DPH
95896

ČSN EN 14078 (656138) - září 2014 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie

230 Kč vč. DPH
95601

ČSN EN 28510-1 (668536) - září 2014 aktuální vydání

Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
95599

ČSN EN 12878 (671301) - září 2014 aktuální vydání

Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95940

ČSN EN ISO 16927 (673062) - září 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení přetíratelnosti nátěrů

190 Kč vč. DPH
95884

ČSN EN 31 +A1 (724842) - září 2014 aktuální vydání

Umyvadla - Připojovací rozměry

230 Kč vč. DPH
95883

ČSN EN 35 (724846) - září 2014 aktuální vydání

Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody - Připojovací rozměry

190 Kč vč. DPH
95872

ČSN EN 13707 (727601) - září 2014 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

440 Kč vč. DPH
95641

TNI CEN/TR 16496 (728011) - září 2014

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování

350 Kč vč. DPH
96015

ČSN EN 1351/Oprava 1 (731352) - září 2014

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu

20 Kč vč. DPH
95749

ČSN EN 12697-7 (736160) - září 2014 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95936

ČSN 73 7013 (737013) - září 2014

Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.16t


262 Kč vč. DPH
95727

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - září 2014 aktuální vydání

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 700 Kč vč. DPH
95523

ČSN EN 14908-1 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč vč. DPH
95524

ČSN EN 14908-2 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95525

ČSN EN 14908-3 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95526

ČSN EN 14908-4 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
95865

ČSN EN 1197 (755823) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého

230 Kč vč. DPH
95866

ČSN EN 15041 (755888) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany

230 Kč vč. DPH
95868

ČSN EN 15039 (755894) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli

340 Kč vč. DPH
95867

ČSN EN 15040 (755895) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli

340 Kč vč. DPH
95958

ČSN 75 7613 (757613) - září 2014

Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta

125 Kč vč. DPH
95957

ČSN EN 13946 (757707) - září 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer

230 Kč vč. DPH
95798

ČSN EN ISO 24801-1 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95797

ČSN EN ISO 24801-2 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - Samostatný potápěč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95796

ČSN EN ISO 24801-3 (761301) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 3: 3. kvalifikační stupeň - Vedoucí potápěč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95795

ČSN EN ISO 24802-1 (761302) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95794

ČSN EN ISO 24802-2 (761302) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95591

ČSN EN 16315 (800720) - září 2014

Textilie - Hedvábné tkaniny pro dámské oblečení, hedvábné šátky, šály a kravaty - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95784

ČSN EN ISO 13934-2 (800812) - září 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab

230 Kč vč. DPH
95950

ČSN EN 13249/změna Z1 (806149) - září 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95952

ČSN EN 13250/změna Z1 (806150) - září 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95948

ČSN EN 13256/změna Z1 (806156) - září 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95954

ČSN EN 13257/změna Z1 (806157) - září 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95615

ČSN P CEN/TS 16645 (835636) - září 2014

Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95849

ČSN EN ISO 11267 (836451) - září 2014

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu

340 Kč vč. DPH
95946

ČSN EN ISO 21536/změna A1 (852951) - září 2014

Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů

125 Kč vč. DPH
95992

ČSN ETSI EN 300 019-1-1 V2.2.1 (872001) - září 2014

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95993

ČSN ETSI EN 300 019-1-2 V2.2.1 (872001) - září 2014

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95995

ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 (872001) - září 2014

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95994

ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.1 (872001) - září 2014

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95471

ČSN ETSI EN 302 885-2 V1.2.2 (875157) - září 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95472

ČSN ETSI EN 302 885-3 V1.2.2 (875157) - září 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95990

ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 (878595) - září 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
95991

ČSN ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (878595) - září 2014

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
95597

ČSN EN 15999-1 (961517) - září 2014

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95590

ČSN EN ISO 19115-1 (979834) - září 2014

Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 610 Kč vč. DPH