ČSN EN 203-1 (061901) Aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN 203-1 Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 610 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, značení a souvisejících metod zkoušení spotřebičů plynných paliv pro provozy společného stravování a pro velkopekárny. V této evropské normě jsou pojednány pouze spotřebiče provedení A1, A2, A3, B1 a B2, jak jsou definovány v kapitole 4. Tato evropská norma platí pro veškeré profesionální velkokuchyňské a pekárenské spotřebiče spalující plynné palivo při přípravě potravin a nápojů. V informativní příloze C je uveden seznam hlavních typů spotřebičů spadajících do předmětu použití této evropské normy.

Označení ČSN EN 203-1 (061901)
Katalogové číslo 96007
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963960074
Změny a opravy Oprava 1 10.16t
Tato norma nahradila ČSN EN 203-1 +A1 (061901) z listopadu 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 12007-1 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky

ČSN EN 751-1 (029285)
Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

Další příbuzné normy

ČSN EN 203-2-1 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)

ČSN EN 203-2-10 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

ČSN EN 203-2-11 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin

ČSN EN 203-2-2 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby

ČSN EN 203-2-3 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle

ČSN EN 203-2-4 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

ČSN EN 203-2-6 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů

ČSN EN 203-2-7 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně

ČSN EN 203-2-8 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)

ČSN EN 203-2-9 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače

ČSN EN 203-3 (061901)
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska