ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797) Zrušená norma

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na ustavení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci kontextu rizik činnosti organizace. Zahrnuje také požadavky na posouzení a ošetření rizik bezpečnosti informací, přizpůsobené potřebám organizace.
Příloha A této normy obsahuje cíle opatření a jednotlivá opatření, které jsou přímo odvozeny a propojeny s těmi, které jsou uvedeny v kapitolách 5 až 18 normy ČSN ISO/IEC 27002:2014 a musí být použity v kontextu požadavků procesu ošetření rizik bezpečnosti informací.
Požadavky této mezinárodní normy jsou obecně použitelné a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a povahu činností.
Vyloučení jakýchkoli požadavků specifikovaných v kapitolách 4 až 10 této normy je nepřijatelné, pokud chce organizace dosáhnout shody s touto normou.
Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ČSN ISO/IEC 27001:2006), které bylo technicky revidováno.
Norma má 28 stránek a byla přeložena z anglického originálu.

Označení ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797)
Katalogové číslo 95805
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963958057
Změny a opravy Oprava 1 6.17t, Oprava 2 6.17t, Z1 7.17t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2023
a nahrazena ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797)
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 27001 (369790) z října 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo