ČSN (normy i změny) z dubna 2010

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3534-1 (010216) - duben 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

590 Kč

ČSN ISO 3951-2 (010258) - duben 2010

Statistické přejímky měřením - Část 2: Obecné stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii při nezávislých znacích kvality

590 Kč

ČSN ISO 8422 (010259) - duben 2010 aktuální vydání

Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním

350 Kč

ČSN ISO 22514-3 (010277) - duben 2010

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech

340 Kč

ČSN ISO 18414 (010279) - duben 2010

Statistické přejímky srovnáváním - Systém s přejímacím číslem nula založený na principu kreditu při řízení výstupní kvality

230 Kč

ČSN EN ISO 4871 (011609) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 9614-1 (011617) - duben 2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech

340 Kč

ČSN EN ISO 9614-3 (011617) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním

440 Kč

ČSN EN ISO 11203 (011618) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu

230 Kč

ČSN EN ISO 11205 (011618) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity

340 Kč

ČSN EN ISO 7235 (011663) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta

550 Kč

ČSN EN ISO 5136 (011667) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí

590 Kč

ČSN EN 61346-1/změna Z2 (013710) - duben 2010

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61346-2/změna Z1 (013710) - duben 2010

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81346-1 (013710) - duben 2010

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla

590 Kč

ČSN EN 81346-2 (013710) - duben 2010

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 23. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 1456 (038513) - duben 2010

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

TNI CEN ISO/TR 20172 (050240) - duben 2010 aktuální vydání

Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály

440 Kč

ČSN EN ISO 15609-4 (050312) - duben 2010 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1264-3 (060315) - duben 2010 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

230 Kč

ČSN EN 1264-4 (060315) - duben 2010 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

230 Kč

ČSN EN 12864/změna A3 (061821) - duben 2010

Nízkotlaké, nepřestavitelné regulátory tlaku, s největším výstupním přetlakem do 200 mbar včetně, s průtokem do 4 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 746-1 +A1 (065011) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

440 Kč

ČSN EN 746-3 +A1 (065011) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

440 Kč

ČSN EN 1547 +A1 (065021) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení

230 Kč

09 Spalovací motory pístové

ČSN EN ISO 11102-1 (097701) - duben 2010 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky

190 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 13351 (122019) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslové ventilátory - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 15714-2 (133096) - duben 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 2: Elektrické pohony průmyslových armatur - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15714-3 (133096) - duben 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15714-4 (133096) - duben 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61987-10 (180410) - duben 2010

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62453-301 (184023) - duben 2010

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 070 Kč

ČSN EN 62453-302 (184023) - duben 2010

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 8. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 62453-303-1 (184023) - duben 2010

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

820 Kč

ČSN EN 62453-303-2 (184023) - duben 2010

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 62453-306 (184023) - duben 2010

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 306: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 6

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62453-309 (184023) - duben 2010

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 8. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 62453-315 (184023) - duben 2010

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

760 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 15095 +A1 (267404) - duben 2010 aktuální vydání

Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 415-3 +A1 (267600) - duben 2010 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

590 Kč

ČSN ISO 1496-3/Oprava 1 (269355) - duben 2010

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

20 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 14492-1 +A1 (270610) - duben 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

610 Kč

ČSN EN 1494 +A1 (270810) - duben 2010 aktuální vydání

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

440 Kč

TNI CEN/TR 81-10 (274001) - duben 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15366 (278331) - duben 2010

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Pevná pojiva k použití na komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13035-3 +A1 (278809) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.10t

370 Kč

ČSN EN 13042-2 +A1 (278810) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování

230 Kč

ČSN EN 13042-3 +A1 (278810) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: IS stroje

340 Kč

ČSN EN 13042-5 +A1 (278810) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 50436-2/Oprava 1 (305120) - duben 2010

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro všeobecné preventivní použití

Změna byla zrušena k 21. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15532 (309001) - duben 2010 aktuální vydání

Jízdní kola - Terminologie

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4632-005 (311201) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 005: Homogenní dílce ze žáruvzdorných slitin niklu nebo kobaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 3987 (312006) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Zkoušení vysokocyklové únavy, řízené silou při stálém rozkmitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2815 (312258) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 965 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2817 (312259) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2818 (312264) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3469 (312265) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3311 (312573) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče pro obrábění - D < 110 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2869 (313371) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2867 (313562) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2866 (313564) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1 110 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3757 (313575) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, dvoustranné, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4078 (313577) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, uzamykatelná a samojistná, ze žáruvzdorné oceli, mazaná MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4084 (313578) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2865 (313583) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6069 (314334) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Nýty s redukovanou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4618 (319540) - duben 2010

Letectví a kosmonautika - Normy kvality pro kabinový vzduch, kritéria a způsoby určení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN ISO 9650-3 (320854) - duben 2010

Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-426 (330050) - duben 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

1 165 Kč

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 7. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2010

Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000) - duben 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.14t, Oprava 1 5.17t, Z2 3.18t

667 Kč

ČSN 33 2000-7-708 ed. 2/změna Z1 (332000) - duben 2010

Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-721 (332000) - duben 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 17. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN 33 2000-7-754/změna Z1 (332000) - duben 2010

Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50341-3/změna Z4 (333300) - duben 2010

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

945 Kč

ČSN EN 60870-5-6 (334650) - duben 2010

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50119 ed. 2 (341531) - duben 2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.13t, Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 13. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

747 Kč

ČSN EN 50119/změna Z1 (341531) - duben 2010

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakční nadzemní trolejová vedení

Změna byla zrušena k 1. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (345791) - duben 2010 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

230 Kč

ČSN EN 60068-2-14/změna Z1 (345791) - duben 2010

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 68-2-33/změna Z2 (345791) - duben 2010

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-33: Návod ke zkouškám změnou teploty

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-5 ed. 2/změna A1 (346572) - duben 2010

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60893-3-6 ed. 2/změna A1 (346572) - duben 2010

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60893-3-7 ed. 2/změna A1 (346572) - duben 2010

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60626-2 ed. 2 (346575) - duben 2010 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60626-2/změna Z1 (346575) - duben 2010

Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62004 (347306) - duben 2010

Tepelně odolné dráty ze slitiny hliníku pro vodiče venkovních vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50397-2 (347620) - duben 2010

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 2: Armatury pro izolované vodiče - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60966-2-1 ed. 2/změna Z1 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-1 ed. 3 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60966-2-3 ed. 2/změna Z1 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-4/změna Z1 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-5/změna Z1 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-6/změna Z1 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

TNI CLC/TR 50462 (351102) - duben 2010

Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek

440 Kč

ČSN EN 61869-1 (351350) - duben 2010

Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky

570 Kč

ČSN EN 61204-7/změna A11 (351536) - duben 2010

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 16. březnu 2021.

65 Kč

ČSN EN 60947-2 ed. 3/změna A1 (354101) - duben 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3/změna A1 (354106) - duben 2010

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

230 Kč

ČSN EN 60269-1 ed. 3/změna A1 (354701) - duben 2010

Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60393-1 (358195) - duben 2010

Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61988-2-3 (358788) - duben 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-3: Metody měření - Kvalita obrazu: Vady a degradace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-3-2 (358788) - duben 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 3-2: Rozhraní - Elektrické rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60630/změna A6 (360030) - duben 2010

Maximální obrysy pro žárovky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60064/změna A5 (360130) - duben 2010

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení

440 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z32 (360340) - duben 2010

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z31 (360340) - duben 2010

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z32 (360340) - duben 2010

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

590 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A12 (360340) - duben 2010

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

340 Kč

ČSN EN 62386-207 (360540) - duben 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (Zařízení typ 6)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61770 ed. 2 (361020) - duben 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.11t, A11 10.18t, A1 11.19t

815 Kč

ČSN EN 61770/změna Z1 (361020) - duben 2010

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60311 ed. 2/změna A2 (361060) - duben 2010

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2022.

190 Kč

ČSN EN 60745-2-21 (361551) - duben 2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 31. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

347 Kč

ČSN EN 62087/změna Z1 (367004) - duben 2010

Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50174-1 ed. 2 (369071) - duben 2010

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.11t, A2 4.15t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 21. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

892 Kč

ČSN EN 50174-1/změna Z1 (369071) - duben 2010

Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50174-2 ed. 2 (369071) - duben 2010

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.11t, A2 7.15t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 21. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 372 Kč

ČSN EN 50174-2/změna Z1 (369071) - duben 2010

Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50346/změna A2 (369073) - duben 2010

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-3 (369205) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

550 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-1 (369730) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas

1 390 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-3 (369789) - duben 2010

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

1 165 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 3-10 (389100) - duben 2010

Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

350 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) - duben 2010 aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN P CEN/TS 14940-1 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 1: Titrační metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15022-2 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15656 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 486 (421412) - duben 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 487 (421413) - duben 2010 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro válcování - Specifikace

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13624-1 (450021) - duben 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Navrhování a provoz námořních vrtných souprav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 28300/Oprava 1 (450042) - duben 2010

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 15136-1 (451320) - duben 2010 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolání vztlakové síly - Část 1: Čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 17078-2/Oprava 1 (451331) - duben 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 2: Zařízení pro regulaci průtoku postranních kapes vřeten

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 15463/Oprava 1 (451399) - duben 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola utěsnění nového pažení, soustavy potrubí a trubek vrtacího soutyčí s rovným koncem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 13500/Oprava 1 (451400) - duben 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 13503-2/změna A1 (451402) - duben 2010

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 2: Měření vlastností výplňových těsnicích materiálů používaných při hydraulickém narušení a postupech utěsňování štěrkem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 712 (461014) - duben 2010

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15784 (467045) - duben 2010

Krmiva - Izolace a stanovení počtu presumptivních bakterií rodu Bacillus

230 Kč

ČSN EN 15785 (467046) - duben 2010

Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium

230 Kč

ČSN EN 15786 (467047) - duben 2010

Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus

230 Kč

ČSN EN 15787 (467048) - duben 2010

Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus

230 Kč

ČSN EN 15788 (467049) - duben 2010

Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium)

230 Kč

ČSN EN 15789 (467050) - duben 2010

Krmiva - Izolace a stanovení počtu probiotických kvasinek

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 609-2 +A1 (470197) - duben 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače

230 Kč

ČSN EN ISO 4254-6 (470601) - duben 2010

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 786 +A2 (470615) - duben 2010 aktuální vydání

Zahradní stroje - Elektrické vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené nebo v ruce držené - Mechanická bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 13448 +A1 (470632) - duben 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN ISO 28139 (471005) - duben 2010

Zemědělské a lesnické stroje - Zádové zmlžovací postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1010-3 +A1 (507020) - duben 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 3: Řezačky

350 Kč

ČSN EN 1010-4 +A1 (507020) - duben 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje

590 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12505 +A1 (514510) - duben 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 8589/změna Z1 (560036) - duben 2010

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště

32 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 2825/změna Z1 (580181) - duben 2010

Koření. Příprava mletého vzorku pro analýzy

32 Kč

ČSN ISO 7541/změna Z1 (580194) - duben 2010

Mletá (v prášku) paprika. Stanovení celkového obsahu přírodních barviv

32 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 1402 (635414) - duben 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 22088-1 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny

190 Kč

ČSN EN ISO 22088-2 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-3 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-4 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-1 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-2 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-3 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13479 (643105) - duben 2010 aktuální vydání

Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-7 (670520) - duben 2010

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metodou s použitím vody - Ruční postup

190 Kč

ČSN EN ISO 7579 (671411) - duben 2010 aktuální vydání

Barviva - Stanovení rozpustnosti v organických rozpouštědlech - Gravimetrická a fotometrická metoda

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 10991 (704600) - duben 2010

Mikroprocesní inženýrství - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-11/Oprava 1 (721193) - duben 2010

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

20 Kč

ČSN EN 1847 (727649) - duben 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metody expozice kapalnými chemikáliemi, včetně vody

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0020 (730020) - duben 2010 aktuální vydání

Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

230 Kč

ČSN EN ISO 3822-3/změna A1 (730536) - duben 2010

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15080-8 (730869) - duben 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky

440 Kč

ČSN EN 15736 (731770) - duben 2010

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků

190 Kč

ČSN EN 15737 (731771) - duben 2010

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Krouticí moment únosnosti při zašroubování vrutů

190 Kč

ČSN EN 13084-7/Oprava 1 (734220) - duben 2010

Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 12978 +A1 (747032) - duben 2010 aktuální vydání

Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0110 (750110) - duben 2010

Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie

770 Kč

ČSN 75 2020 (752020) - duben 2010

Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb

440 Kč

ČSN 75 5201 (755201) - duben 2010 aktuální vydání

Navrhování úpraven vody

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 930 +A2 (798000) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 931 +A2 (798001) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 12653 +A2 (798004) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací stroje - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 12203 +A1 (798005) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

ČSN EN 12387 +A1 (798007) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 12044 +A1 (798008) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi a zboží z usní a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 13112 +A1 (798103) - duben 2010 aktuální vydání

Koželužské stroje - Štípací a pásové postřihovací stroje - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 13114 +A1 (798105) - duben 2010 aktuální vydání

Koželužské stroje - Rotující nádoby - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-J03 (800142) - duben 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J03: Výpočet barevných diferencí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13061 (832777) - duben 2010 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 13890 (833616) - duben 2010

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 21969 (852768) - duben 2010 aktuální vydání

Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - duben 2010 aktuální vydání

Bezkanylové injektory pro zdravotnické účely - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - duben 2010 aktuální vydání

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 839-1 V1.3.1 (875113) - duben 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 (875113) - duben 2010

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.1.1 (878801) - duben 2010

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 (879042) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 302 307 V1.2.1 (879045) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.1.1 (879047) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 19131 (979850) - duben 2010

Geografická informace - Specifikace datového produktu

440 Kč