ČSN EN 1870-14 +A2 (496130)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN 1870-14 +A2 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1870-14+A2

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-08-20 a zapracovanou změnu A2 schválenou CEN 2012-01-30. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !" resp. #$. Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text" resp. "#vypuštěný text$", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA.
Tento dokument specifikuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro svislé kotoučové pily na řezání formátů s ručním zakládáním a odebíráním (se strojním posuvem nebo bez strojního posuvu) a které jsou vybaveny:
- zařízením pro nařezávání;
- zařízením na úhlové řezy;
- středovým podpěrným zařízením;
- programovatelným dorazem pro rovnoběžné svislé řezy;
- zařízením pro drážkování se šířkou drážky nejvíce 20 mm při jednom průchodu frézovacích nástrojů, dále jen jako "stroje", pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno výrobcem a za podmínek předvídaných výrobcem, včetně předvídatelného nesprávného použití.
Stroje jsou konstruovány pro řezání formátů (desek) z následujících materiálů:
a) materiálů na bázi dřeva, jako jsou třískové desky, vláknité desky, překližky a také materiály laminované plasty/ lehkými slitinami;
b) masivního dřeva;
c) tvrzené pryže a tvrzených plastů;
d) neželezných materiálů, např. lehké slitiny;
e) kombinovaných materiálů s jádrem z polyuretanu nebo minerálního materiálu laminovaných lehkou slitinou.
Tento dokument neplatí pro svislé kotoučové pily na řezání formátů s přidržovačem a jednotku pily, která je instalovaná za podpěrou obrobku.
Tento dokument se nezabývá nebezpečími, která se týkají kombinace jednotlivého stroje, který je používán s jakýmkoliv jiným strojem (jako část linky).
Tento dokument neplatí pro svislé kotoučové pily na řezání formátů, které byly vyrobeny před datem vydání této EN.
Stroje zahrnuté v této normě jsou uvedeny pod 1.4 přílohy IV směrnice pro strojní zařízení.

Označení ČSN EN 1870-14 +A2 (496130)
Katalogové číslo 91599
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2012
Datum účinnosti 1. 11. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963915999
Tato norma nahradila ČSN EN 1870-14 +A1 (496130) z dubna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1870-10 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-11 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-12 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-13 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

ČSN EN 1870-15 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-16 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

ČSN EN 1870-17 +A1 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-3 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

ČSN EN 1870-4 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-5 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-6 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

ČSN EN 1870-7 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-8 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-9 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním