ČSN EN 1870-6 (496130) Aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

ČSN EN 1870-6 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejich seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní u kotoučových pil na palivové dřevo s ručním zakládáním a/nebo odebíráním s ručně ovládanou podávací kolébkou, dále uváděné jako "stroje", konstruované k řezání masivního dřeva, pokud jsou používány tak, jak byly určeny a za podmínek předpokládaných výrobcem, včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití.
Tato Evropská norma neplatí pro:
a) kombinované kotoučové pily na palivové dřevo s dalšími jednotkami, tj. štípací jednotky kulatiny nebo jednotky stolové kotoučové pily;
POZNÁMKA 1: Stolové kotoučové pily jsou řešeny v EN 1870-19:2013.
POZNÁMKA 2: Štípací stroje na kulatinu jsou řešeny v EN 609-1:2017 a EN 609-2:1999+A1:2009.
POZNÁMKA 3: Je zvažován návrh k pokrytí "kombinované stroje pro palivové dřevo".
b) stroje, u nichž je možné naklonění pilového kotouče;
c) stroje na řezání kulatiny, kde se při řezu obrobku pohybuje jednotka pily;
d) ruční elektromechanické nářadí držené rukama nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jeho používání různým způsobem, tj. při upnutí na pracovní stůl;
POZNÁMKA 4: Ruční elektromechanické nářadí držené rukama a stolové kotoučové pily pro vytvoření integrovaného celku s ručním elektromechanickým nářadím drženého rukama jsou pokryty pomocí EN 62841-1:2015 společně s EN 60745-2-5:2010.
Nebezpečí elektrických spouštěcích systémů motoru nad 24 V u strojů poháněných RIC motory nejsou v této normě řešeny.
Tento dokument neplatí na stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této EN.
POZNÁMKA 5: Stroje zahrnuté tímto dokumentem jsou uvedeny pod 1.1 a/nebo 1.2 přílohy IV Směrnice pro strojní zařízení.

Označení ČSN EN 1870-6 (496130)
Katalogové číslo 506741
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135067411
Tato norma nahradila ČSN EN 1870-6 (496130) z července 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1870-10 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-11 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-12 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-13 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

ČSN EN 1870-14 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN 1870-15 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-16 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

ČSN EN 1870-17 +A1 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

ČSN EN 1870-3 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

ČSN EN 1870-5 +A2 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

ČSN EN 1870-7 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-8 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN 1870-9 (496130)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním