ČSN EN 13890 (833616) Zrušená norma

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13890 Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma poskytuje rámec pro hodnocení postupů měření kovů a metaloidů na základě kritérií specifikovaných v EN 482. Specifikuje požadavky a zkušební metody pro hodnocení postupů měření kovů a metaloidů v poletavém prachu zachycených na vhodném substrátu a umožňuje výrobcům a uživatelům postupů měření obsahu kovů a metaloidů v poletavém prachu zaujmout jednotný přístup k ověření platnosti metody. Tato evropská norma specifikuje také metodu stanovení systematické chyby a shodnosti analytické metody a jejich kombinací se systematickou chybou a shodností metody odběru vzorků umožňuje odhadnout celkovou nejistotu měřicího postupu jako celku.

Označení ČSN EN 13890 (833616)
Katalogové číslo 85748
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963857480
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 21832 (833616)
Tato norma nahradila ČSN EN 13890 (833616) z srpna 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)