ČSN EN 13890 (833616) Zrušená norma

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a polokovů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13890 Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a polokovů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma poskytuje určitý rámec pro hodnocení postupů měření kovů a polokovů na základě kritérií specifikovaných v EN 482. Specifikuje požadavky a zkušební metody pro hodnocení postupů měření kovů a polokovů v poletavém prachu zachycených na vhodném substrátu a umožňuje výrobcům a uživatelům postupů měření obsahu kovů a polokovů v poletavém prachu zaujmout jednotný přístup k ověření platnosti metody. Tato evropská norma specifikuje také metodu stanovení systematické chyby a shodnosti analytické metody a jejich kombinací se systematickou chybou a shodností metody odběru vzorků umožňuje odhadnout celkovou nejistotu měřicího postupu jako celku. Tato evropská norma je použitelná u měřicích postupů, ve kterých jsou odběr vzorků a analýza prováděny v oddělených stupních, ale nespecifikuje požadavky na provádění odběru, transportu a skladování vzorků, protože to je předmětem EN 13205.
Tato evropská norma není použitelná u postupů pro měření kovů a polokovů přítomných v anorganických plynech nebo parách, jako jsou například rtuť, arsenovodík atd., nebo u postupů pro měření kovů a polokovů ve sloučeninách, které mohou být přítomny jako směs částic/par, jako je například oxid arseničitý.

Označení ČSN EN 13890 (833616)
Katalogové číslo 67905
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963679051
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN 13890 (833616)
Tato norma nahradila ČSN EN 13890 (833616) z března 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)