ČSN EN 13035-3 +A1 (278809) Aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje

ČSN EN 13035-3 +A1 Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13035-3+A1

Tato norma obsahuje bezpečnostní požadavky pro konstrukci a instalování strojů s jedním pohyblivým můstkem pro řezání plochého skla, který pracuje na základě vytváření rýh na plochém skle, které je umístěno na vodorovné opěrné ploše. Do této normy je zahrnuta přeprava/přemisťování skla na stroji.
Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události relevantní pro řezací stroje plochého skla, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání rozumně předvídatelných výrobcem. Tato norma specifikuje příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných nebezpečí během uvedení do provozu, provozování a údržby. Nebezpečí způsobená hlukem nejsou považována za významná.
Tato norma se nevztahuje na řezání plochého skla použitím brusných prostředků, nebo použitím vysokotlaké tekutiny nebo laseru.
Tato norma se nevztahuje na vkládání plochého skla na řezací stroje a odnímání plochého skla ze řezacích strojů a na odlamování plochého skla. (viz EN 13035-5 a EN 13035-6).
Tato norma se nevztahuje na dopravníky (viz EN 619) a ventilátory, pokud jsou použity jako nedílná součást (tohoto) strojního zařízení. Pokud se vyskytují specifická rizika, která mohou vzniknout ve spojení s řezacími stroji na ploché sklo, jsou specifikována příslušná opatření.
Tato norma se nevztahuje na řezání vrstvených/bezpečnostních skel (viz EN 13035-7).
Tato norma se nevztahuje na řezání, při kterém se sklo pohybuje.
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN 13035-3 +A1 (278809)
Katalogové číslo 85751
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963857510
Změny a opravy Oprava 1 10.10t
Tato norma nahradila ČSN EN 13035-3 (278809) z května 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13035-1 (278809)
Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

ČSN EN 13035-11 +A1 (278809)
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje

ČSN EN 13035-2 (278809)
Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

ČSN EN 13035-4 +A1 (278809)
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly

ČSN EN 13035-5 +A1 (278809)
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání

ČSN EN 13035-6 +A1 (278809)
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování

ČSN EN 13035-7 +A1 (278809)
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo

ČSN EN 13035-9 +A1 (278809)
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení