ČSN EN 1264-3 (060315) Aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

ČSN EN 1264-3 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro otopné a chladicí soustavy zabudované uvnitř povrchových vrstev vytápěné nebo chlazené místnosti. Zabývá se dimenzováním otopných a chladicích soustav na základě využití výsledků vycházejících z části 2 a 5. Norma je použitelná pro podlahové, stropní a stěnové otopné soustavy, stejně jako pro podlahové, stropní a stěnové chladicí soustavy.
Pro otopné soustavy jsou zohledněna fyziologická omezení určením povrchových teplot. V případě podlahových otopných soustav jsou omezení uskutečněna návrhem založeným na charakteristických křivkách a mezních křivkách stanovených v souladu s částí 2 této normy.
Pro chladicí soustavy je zohledněno pouze omezení týkající se rosného bodu. V převažující praxi toto znamená, že fyziologická omezení jsou tak zahrnuta také.

Označení ČSN EN 1264-3 (060315)
Katalogové číslo 85517
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963855172
Tato norma nahradila ČSN EN 1264-3 (060315) z prosince 1998
ČSN EN 15377-2 (060406) z prosince 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

ČSN EN 1264-5 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu

ČSN 06 0320 (060320)
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Další příbuzné normy

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-2 +A1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

ČSN EN 1264-5 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu