ČSN EN 1264-5 (060315) Nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení

ČSN EN 1264-5 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma EN 1264-5 určuje přepočet hodnot stanovených v EN 1264-2 pro příslušnou řešenou soustavu. To umožňuje převod výpočtu a výsledků měření z EN 1264-2 na hodnoty pro jiné orientace ploch v místnosti, tj. pro stropní a stěnové vytápění, stejně jako pro využití těchto ploch pro chlazení, tj. pro podlahové, stropní a stěnové chlazení. Výsledky zkoušek normy EN 1264-2 jsou základem všech výpočtů, bez ohledu na to, zda se daná soustava používá pro vytápění nebo chlazení. Řada norem EN 1264 uvádí pokyny pro zabudované velkoplošné otopné a chladicí soustavy instalované v obytných i nebytových budovách (např. v kancelářských, veřejných, komerčních a průmyslových budovách) a zaměřuje se na soustavy instalované za účelem zajištění tepelné pohody. Řada norem EN 1264 uvádí pokyny pro otopné a chladicí soustavy pracující s vodou, zabudované do povrchů, které jsou součástí obálky místnosti, která má být vytápěna nebo chlazena. Rovněž specifikuje použití jiných teplonosných látek než je voda, je-li to vhodné. Soustavy uvedené v řadě norem EN 1264 jsou připevněny k základní stavební konstrukci povrchů tvořících obálku budovy, instalované přímo nebo pomocí upevňovacích prvků. Řada norem EN 1264 se nevztahuje na stropní soustavy umístěné v závěsných stropních konstrukcích s navrženou otevřenou vzduchovou mezerou mezi soustavou a stavební konstrukcí, která umožňuje tepelně vyvolanou cirkulaci vzduchu. Tepelný výkon takových soustav lze stanovit podle řady norem EN 14037 a EN 14240.

Označení ČSN EN 1264-5 (060315)
Katalogové číslo 515907
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 2022
Datum účinnosti 1. 11. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135159079
Tato norma nahradila ČSN EN 1264-5 (060315) z listopadu 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-2 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN EN 1264-3 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

foo