ČSN EN 1264-3 (060315) Zrušená norma

Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 3: Projektování

ČSN EN 1264-3 Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 3: Projektování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1264-3:1997. Evropská norma EN 1264-3:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma se skládá z těchto částí: Část 1: Definice a značky, Část 2: Výpočet tepelného výkonu, Část 3: Projektování a Část 4: Instalace. Tato třetí část evropské normy platí pro teplovodní podlahové otopné soustavy, jak je definováno v (ČSN) EN 1264-1. Při určování povrchové teploty podlahy jsou brána v úvahu fyziologická omezení. Projekt je založen na výkonových charakteristických křivkách a mezních křivkách, počítaných podle (ČSN) EN 1264-2. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a značky, kapitolu 4 - Základní ustanovení, kapitolu 5 - Okrajové podmínky a meze, kapitolu 6 - Návrh a kapitolu 7 - Okrajové plochy. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A a NA. Příloha NA vysvětluje použití odlišných značek než jsou ty, které se obvykle používají v české technické literatuře. ČSN EN 1264-3 (06 0315) byla vydána v prosinci 1998.

Označení ČSN EN 1264-3 (060315)
Katalogové číslo 54172
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963541723
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN 1264-3 (060315)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

ČSN EN 1264-2 +A1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN EN 1264-4 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

ČSN EN 1264-5 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu